Duurzaamheidsfonds Terneuzen: heeft u een duurzaam idee?

In onze gemeente liggen vijf zonneparken. Deze parken leveren groene stroom aan onze regio. Dit is nodig voor het verduurzamen van woningen en industrie. Zodra een park in gebruik is, draagt de beheerder elk jaar een bedrag bij aan ons duurzaamheidsfonds. Dit fonds komt volledig ten goede van mensen die in de buurt van een park wonen. Het fonds financiert initiatieven die bijdragen aan het verduurzamen van de lokale gemeenschap.

Momenteel zijn drie parken in werking: Sas van Gent-Zuid, Bontepolder en Mosselbanken. Wethouder Laszlo van de Voorde (transities klimaat en duurzaamheid): “Het Duurzaamheidsfonds is voor de inwoners van de gemeente Terneuzen dé kans om op een creatieve manier bij te dragen aan de verduurzaming van hun leefomgeving. Pak die kans!” Kijk op www.terneuzen.nl/Duurzaamheid voor meer informatie en doe een duurzame aanvraag!

Laatste oproep Bontepolder, Sluiskil

Inwoners van Sluiskil hebben tot 1 oktober de tijd om hun duurzame idee in te dienen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op een clubgebouw, LED-verlichting in een kantine, of de aanleg van een groen parkje. Er is nog veel ruimte voor duurzame initiatieven. Dus grijp uw kans en maak gebruik van het geld om uw leefomgeving te verduurzamen.

Mosselbanken, Hoek

Omwonenden van zonnepark Mosselbanken kunnen vanaf nu tot 31 december duurzame ideeën indienen. Ideeën van mensen dicht bij een zonnepark krijgen voorrang op ideeën van mensen die verderaf wonen. Dien dus uw plan in als inwoner van Hoek!

Tweede ronde De Vloeivelden, Sas van Gent- Zuid

Begin dit jaar ontvingen Stichting Cuyperskerk, voetbalvereniging Corn Boys en Clubgebouw Sint Albert de eerste drie cheques, van samen ruim € 20.000. Tot 31 december kunnen inwoners van Sas van Gent opnieuw een aanvraag indienen bij het Duurzaamheidsfonds.