Ondertekening nieuwe Regio Deal

Maandag 25 september zetten partners van Regio Deal North Sea Port District handtekeningen onder de uitgewerkte plannen van de nieuwste regiodeal. In dit investeringsprogramma staat hoe de partners gezamenlijk de brede welvaart in de regio gaan verbeteren. Met de officiële ondertekening start de uitvoering van de deal.

De Regio Deal richt zich op het North Sea Port District. Een internationaal havengebied en een belangrijke motor voor Zeeland. Het North Sea Port District (NSPD) strekt zich uit van Vlissingen en Borsele in het noorden, via Terneuzen en Zelzate naar Evergem en Gent in het zuiden.

Verbeteren leefkwaliteit en vestigingsklimaat

Het doel is om het gebied te ontwikkelen naar een plaats waar klimaatneutraliteit en leefbaarheid elkaar versterken. Dit gebeurt aan de hand van twee speerpunten: leefbaarheid en vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. Door de leefkwaliteit te verhogen en het vestigingsklimaat te verbeteren, wordt een positief ontwikkelingsperspectief gecreëerd voor inwoners en bedrijven. Het uiteindelijke doel is om meer inwoners en ondernemers te behouden en aan te trekken voor de regio.

Opgaves Regio Deal

Drie opgaves van deze Regio Deal zijn:

 • Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving: investeren in aantrekkelijke en gezonde binnensteden en kernen, groene bufferzones tussen haven en woongebieden en positieve gezondheid van de inwoners.
 • Aantrekken van talent: investeren in het versterken van de innovatie-, onderwijs- en kennisinfrastructuur en de vernieuwing van het cultureel landschap en -klimaat.
 • Het vergroten van de bereikbaarheid van voorzieningen: investeren in de vernieuwing van het openbaar vervoer. Dit gebeurt door ontwikkeling van een netwerk van hubs in het gebied, grensoverschrijdend vervoer tussen Gent en Terneuzen, het aanbod van deelmobiliteit en een proeftuin voor de OV-studentenkaart.

Partners uit het NSPD

Het convenant is ondertekend door:

 • Hugo de Jonge, (demissionair) minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties
 • Gunay Uslu, (demissionair) staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Micky Adriaansens, (demissionair) minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Maarten van Ooijen, (demissionair) staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mark Harbers, (demissionair) minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Vivianne Heijnen, (demissionair) staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 • Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland
 • Bas van den Tillaar, voorzitter BGTS NSPD
 • Geoffrey Sips, wethouder gemeente Vlissingen
 • Erik van Merrienboer, burgemeester gemeente Terneuzen
 • Kees Weststrate, wethouder gemeente Borsele
 • Barbara Oomen, voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences
 • Hendrik-Jan van Arenthals, voorzitter College van Bestuur Scalda
 • Dick ten Voorde, algemeen directeur Impuls Zeeland (tekent ook namens Dockwize)
 • Pieter Raes, general manager Kic-MPi
 • Jeroen Meijering, directeur Schelde Safety Network

Drie partijen hebben een letter of support ondertekend. Hiermee spreken zij uit de deal te ondersteunen en waar mogelijk mee te helpen aan de uitvoering ervan. Vanwege het missen van een rechtspositie kunnen zij geen convenant ondertekenen. Het gaat om:

 • Marinus Schroevers, Economic Board Zeeland
 • Robert Vroegindeweij, Cultural Board Zeeland
 • Edwin Leutscher, Zeeuwse Zorg Coalitie

Meer informatie

Wilt u graag meer weten? Bekijk het investeringsprogramma voor de Regio Deal NSPD.