Subsidie voor ideeën die bijdragen aan een gezonde leefstijl

Wie goede ideeën en initiatieven heeft die bijdragen aan een gezonde leefstijl, kan hiervoor subsidie aanvragen. Er is 30.000 euro beschikbaar. Inwoners kunnen tot uiterlijk 15 oktober hun idee indienen via doemee.terneuzen.nl.

Het doel van de subsidieregeling is om inwoners te stimuleren initiatieven rondom gezondheid en gezondere leefstijl op te zetten. Het kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen van een nieuw sport- en beweegaanbod. Maar denk ook aan workshops over gezonde voeding of een gezonde leefstijl in een wijk, op een school of bij een bedrijf of organisatie. De eenmalige subsidie kan het voor initiatiefnemers makkelijker maken om plannen ten uitvoer te brengen. De bedoeling is wel dat het initiatief ook doorgaat in de toekomst, als er geen subsidie meer beschikbaar is vanuit deze regeling.

Leven lang gezond en fit

Wethouder Sonja Suij (Volksgezondheid): “Bij gezond en fit zijn, komt veel meer kijken dan alleen maar ‘niet ziek zijn’. In het Zeeuws-Vlaams Preventieakkoord besteden we daar aandacht aan. Het doel is om onze inwoners gezonder te maken. Naast het stimuleren van sporten en bewegen, zetten we daarom al jaren in op preventie en gezonde leefstijl. Goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan een gezonde leefstijl steunen we daarom graag. Een leven lang gezond en fit: daar zorgen we samen voor!”
Bekijk hier de oproep van Sonja.

Iedereen kan meedoen

Iedereen kan een idee of initiatief indienen. Of u nu inwoner bent, kleine zelfstandige of een bedrijf of organisatie. Zoek een samenwerkingspartner om uw initiatief samen in te dienen, bijvoorbeeld een school, winkel, sportvereniging, dorpsraad of de gemeente. Samenwerken kan ook door verbinding te zoeken met organisaties die bezig zijn met de bestrijding van eenzaamheid, achterstanden of armoede. Het is de bedoeling dat u het project voor het eind van dit jaar uitvoert.

Dien uw idee in

Stuur uw idee uiterlijk 15 oktober in via het aanvraagformulier op doemee.terneuzen.nl. Om in aanmerking te komen voor een eenmalige bijdrage, moet uw idee aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze vindt u op de website. Vervolgens neemt de gemeente zo snel mogelijk contact op.

Zeeuws-Vlaams Preventieakkoord

Deze subsidie komt voort uit het Zeeuws-Vlaams Preventieakkoord ‘Een leven lang gezond en fit!’. Vanuit dit akkoord pakken we verschillende thema’s aan die te maken hebben met een gezonde leefstijl. Het gaat om minder roken, minder alcohol- en drugsgebruik, meer bewegen, gezonde voeding, een gezond gewicht, een goede mentale gezondheid en een gezonde, groene leefomgeving. We werken hieraan met een preventienetwerk dat naast de gemeenten bestaat uit GGD Zeeland, wijkraden, sportverenigingen, muziekscholen, fitnessaanbieders, supermarkten en organisaties uit de zorg, kinderopvang, onderwijs en wonen.