Vervolg ontwikkeling winkelhart Axel

Op 12 juli vond er een inloopbijeenkomst plaats over de ontwikkeling van het winkelhart Axel. Tijdens de bijeenkomst konden bezoekers een eerste reactie geven op de plannen. Ongeveer 150 geïnteresseerden kwamen de plannen bezichtigen. Daarnaast stond er vanaf 13 juli tot en met 6 augustus een enquête op het participatieplatform doemee.terneuzen.nl. Op het participatieplatform lieten 48 personen een reactie achter op de plannen.

Het merendeel is positief over het plan en vindt het goed dat het winkelhart van Axel een opknapbeurt krijgt. Ook het autovrij maken van het Szydlowskiplein bij de Gentsevaartstraat, het toevoegen van groen en bankjes en het aanleggen van een nieuwe parkeerplaats aan de Walstraat werden als positieve punten benoemd. Daarnaast kregen we veel ideeën om het plan nog aantrekkelijker en beter te maken, bijvoorbeeld door meer speelvoorzieningen voor kinderen te maken.

Parkeerterrein Walstraat

Naast de positieve reacties op het aanleggen van een parkeerterrein aan de Walstraat zijn er wel zorgen over eventuele overlast die er kan ontstaan. Ook is er aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in de omliggende straten. We vinden het belangrijk om hier rekening mee te houden en op de best mogelijke manier hier invulling aan te geven.

Parkeren in het centrum

Voor wat betreft het autovrij maken van het Szydlowskiplein en de Gentsevaartstraat maken met name een aantal ondernemers zich zorgen over de afstand van de parkeerplaatsen tot hun winkels. Ook deze zorgen nemen we mee in de verdere uitwerking van de plannen.

De rest van het centrum

Veel mensen stellen ook vragen over de verdere ontwikkeling van het centrum van Axel. Want, hoe gaan we bijvoorbeeld om met de verpauperde panden en leegstand? Veel inwoners van Axel zouden daarom graag zien dat ook de overige delen van het centrum van Axel worden opgeknapt. Ook de gemeente vindt het belangrijk dat het hele centrum van Axel voldoende aandacht krijgt. De gemeente is van plan om een gebiedsvisie te maken voor het hele centrum van Axel. De exacte planning hiervan is nog niet bekend.

Vervolg

Na de zomervakantie werken we het plan verder uit samen met een klankbordgroep. De klankbordgroep komt dit najaar twee of drie keer samen. We verwachten begin 2024 een nieuw ontwerp te kunnen presenteren. Met de omwonenden van de Walstraat gaan we apart in gesprek over de opmerkingen die zijn gemaakt over de parkeerplaats en de verkeerssituatie in de omliggende straten.