€ 5 miljoen rijkssubsidie voor verbeteren leefbaarheid Raadsledenbuurt

De gemeente Terneuzen krijgt een subsidie van het Volkshuisvestingsfonds van € 5 miljoen om de leefbaarheid in de Raadsledenbuurt te verbeteren. In het Totaalplan Binnenstad zet de gemeente in op een toekomstbestendige en leefbare binnenstad. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van de Raadsledenbuurt, één van de vier ontwikkelzones uit het plan.

Wethouder Frank van Hulle (Volkshuisvesting): “De Raadsledenbuurt moet een aantrekkelijke, gezonde en duurzame buurt worden waar het fijn wonen is voor iedereen. Dat doen we door ruimte te bieden aan de huidige bewoners om er betaalbaar te blijven wonen, maar ook kansen te geven aan doorgroeiers, senioren en nieuwe inwoners. Met deze subsidie kunnen we de woningen in de Raadsledenbuurt renoveren en verduurzamen, zodat ze klaar zijn voor de toekomst. En we creëren een aantrekkelijke openbare ruimte om naast de voorzieningen in de buurt ook rust, dorpse charme en groen te bieden. Zo krijgt de buurt de kwaliteit terug die het verdient en kunnen de bewoners er met veel plezier wonen en leven!”

Woningcorporaties

Samen met de woningcorporaties Clavis en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hebben wij de aanvraag voorbereid. Beide corporaties hebben samen het voornemen om, in het belang van de realisatie van het Totaalplan Binnenstad, een dertigtal woningen in de Raadsledenbuurt te werven.

Over het Volkshuisvestingsfonds

Met behulp van het Volkshuisvestingsfonds verbeteren gemeenten de veiligheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken.