Oktober, november, december

 • Inloopspreekuur over collectieve zorgverzekering aangeboden door gemeente

  28 november 2023

  De gemeente Terneuzen biedt samen met zorgverzekeraar CZ een collectieve zorgverzekering aan. Inwoners met een laag inkomen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt of wilt u meer informatie? Kom dan naar een van de spreekuren op dinsdag 5 december in het stadhuis in Terneuzen.

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing gemeente Terneuzen

  23 november 2023

  De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2023 voor wat betreft de gemeente Terneuzen, is bekend.

 • Informatiebijeenkomst verduurzamen monumentale woning

  21 november 2023

  Het onderhouden en verduurzamen van een monumentale woning is meestal ingewikkelder en omvangrijker dan bij een gewone woning. Dit maakt het lastig om zelfstandig je route naar een duurzame monumentenwoning uit te stippelen. Daarom organiseert Gemeente Hulst op dinsdag 28 november 2023 een informatiebijeenkomst voor eigenaren van rijksmonumenten. Ook monumenteneigenaren uit de gemeente Terneuzen zijn hier welkom.

 • Informatiebijeenkomst flexwonen arbeidsmigranten

  20 november 2023

  Op donderdag 23 november is er een informatieve ‘ronde tafel’ bijeenkomst voor de gemeenteraad over flexbewoning door arbeidsmigranten. Tijdens deze avond informeren diverse partijen de raad over dit onderwerp in onze gemeente.

 • Gemeente Terneuzen opent nieuwe locatie voor opvang Oekraïners

  17 november 2023

  Er is nog steeds sprake van een aanhoudende instroom van Oekraïners naar Nederland. Daarmee blijft ook de vraag naar opvangplekken hoog. Het college vindt het belangrijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij openen daarom een nieuwe opvanglocatie.

 • Nieuwe naam sluizencomplex: Noordzeesluizen

  16 november 2023

  Het sluizencomplex in Terneuzen krijgt de naam Noordzeesluizen. Vorige week is de naam bekend gemaakt door de Nederlandse demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters. Burgemeester Erik van Merrienboer was voorzitter van de naamgevingscommissie.

 • Onderzoeksplan voor waterstofnetwerk in gemeente Terneuzen open voor reacties

  08 november 2023

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services B.V. (HNS) willen een waterstofnetwerk aanleggen. In onze regio wordt hiervoor een bestaande aardgasleiding gebruikt.

 • Drie cheques naar Sluiskil

  08 november 2023

  Op vrijdag 3 november ontvingen drie organisaties uit Sluiskil een mooie cheque uit handen van wethouder Laszlo van de Voorde (Transities klimaat en duurzaamheid). De cheques gingen naar Stichting Ter Kille - Museum Sluiskil (€ 4.245) en Scouting Sluiskil (€ 4.505) voor de aanleg van zonnepanelen op hun gebouwen. De dorpsraad van Sluiskil ontving € 7.250 voor duurzame verlichting in het dorpspark.

 • Welkom in de Bespaarstudio in het stadhuis

  08 november 2023

  Op vrijdag 3 november heeft wethouder Laszlo van de Voorde de Bespaarstudio in het stadhuis geopend. De Bespaarstudio is een informatiepunt voor inwoners die een eerste stap willen zetten om hun woning te verduurzamen en de energierekening te verlagen. Dus bent u in de buurt? Loop gerust even binnen in de Bespaarstudio!

 • Start van nieuwe Regio Deals

  07 november 2023

  Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft woensdag 1 november samen met vertegenwoordigers uit het hele land het startsein gegeven voor veertien initiatieven die vanuit het Rijk geld krijgen om de regio te versterken. Voor onze regio is dat de Regio Deal North Sea Port District ‘Op de grens van kracht en kwetsbaarheid’. Het Rijk stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor deze deal.

 • Aftrap project #zorgvoordewereld

  30 oktober 2023

  Op woensdag 1 november trappen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, samen met Rem van den Bosch een nieuw project van de fotograaf af. Het fotoproject #zorgvoordewereld gaat over klimaat, duurzaamheid, inclusiviteit en gezondheid. We willen graag weten hoe de inwoners van Hulst, Sluis en Terneuzen denken over deze thema’s. De start van het project vindt plaats in het stadhuis van Terneuzen.

 • Subsidies 80 jaar vrijheid via vfonds

  30 oktober 2023

  In 2024-2025 staan we stil bij het feit dat Nederland 80 jaar geleden werd bevrijd. Het zuiden van Nederland werd al in 1944 bevrijd, de rest van Nederland volgde in 1945. Vfonds heeft twee regelingen geopend, zodat landelijke en lokale organisaties hun projecten kunnen realiseren. In totaal is er € 3.000.000 beschikbaar.

 • Gemeente Terneuzen opent energieloket

  01 november 2023

  Op vrijdag 3 november om 10.30 uur opent wethouder Laszlo van de Voorde een energieloket in het stadhuis. Tijdens deze opening onthult de wethouder de naam van dit informatiepunt. Het energieloket biedt inwoners van Terneuzen informatie over energiebesparing. Daarnaast kunnen inwoners een afspraak maken met een adviseur duurzaamheid. Deze helpt met het aanvragen van energiesubsidies en -vouchers. Tijdens de opening reikt de wethouder ook een aantal cheques uit vanuit het Duurzaamheidsfonds.

 • Gemeente Terneuzen en Dockwize bundelen krachten

  25 oktober 2023

  Wij werken samen met ondernemershotspot Dockwize om Zeeuws-Vlaamse ondernemers te ondersteunen. Veel ondernemers zijn het niet gewend om samen te werken. Ondernemers die verbinding zoeken, stijgen boven de rest uit. Met deze samenwerking willen we dichter bij de ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen komen, hun behoeften in kaart brengen en daarop inspelen.

 • Afhaalpunten Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad

  24 oktober 2023

  Het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad valt niet meer op de mat in het buitengebied en op industrieterreinen. Vervelend als dat net bij u het geval is. Heeft u al een afhaalpunt gevonden bij u in de buurt? Iedereen mag bij een afhaalpunt een huis-aan-huiskrant meenemen. Denkt u ook aan uw buren? Misschien kunt u er ook één voor hen meenemen en in de bus gooien.

 • Burgemeester Erik van Merrienboer ontbijt samen met leerlingen van de Prins Willem van Oranjeschool

  12 oktober 2023

  Een goed en gezond ontbijt is belangrijker dan ooit. Om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken, ontbeet onze burgemeester vanmorgen samen met kinderen van de Prins Willem van Oranjeschool. Het Burgemeestersontbijt is van 9 tot en met 13 oktober in heel Nederland.

 • Overtredingen bij controle kamerverhuur aan arbeidsmigranten

  12 oktober 2023

  Dinsdagavond 10 oktober 2023 controleerden toezichthouders van de gemeente op kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Zij controleerden 31 woningen in Sluiskil, Terneuzen en Sas van Gent. De toezichthouders stelden verschillende overtredingen vast. Alle aangetroffen bewoners werkten mee en hadden begrip voor de controle.

 • Campagne helpt criminaliteit in havens te herkennen en te melden

  11 oktober 2023

  In de zeehavens van Port of Moerdijk en North Sea Port loopt een nieuwe campagne rondom de vraag ‘Wat heb je aan € 30.000 als daarna…?’

 • Terneuzen hangt eigen vlag halfstok

  09 oktober 2023

  Het college van burgemeester en wethouders is aangedaan door de gebeurtenissen van afgelopen weekend in en rondom Israël. Op het stadhuis hangen wij vandaag de Terneuzense vlag halfstok. Dit als steunbetuiging aan alle burgerslachtoffers. We denken aan de slachtoffers en leven mee met de nabestaanden. Ook inwoners uit onze gemeente die naasten hebben in de getroffen gebieden wensen wij veel sterkte toe.

 • Bomen kappen en herplanten

  04 oktober 2023

  Helaas moeten we de komende periode weer bomen kappen. We doen dit bij afnemende gezondheid van een boom. Ook kappen we bomen die de extreme droogte niet goed hebben doorstaan, schade veroorzaken of die dood zijn.

 • Provinciale subsidieregeling Impuls Jongerencultuur

  03 oktober 2023

  De Rijksoverheid verstrekt Specifieke Uitkeringen (SPUK’s) om jongeren te stimuleren vaker deel te nemen aan culturele activiteiten.

 • Nieuwe locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

  04 oktober 2023

  Er is nog steeds sprake van een aanhoudende instroom van vluchtelingen naar Nederland. Daarmee blijft ook de vraag naar opvangplekken hoog. Het college vindt het belangrijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij openen daarom nieuwe opvangplekken.

 • Gemeente Terneuzen laat sluitende begroting voor 2024 zien

  03 oktober 2023

  De begroting 2024 van de gemeente Terneuzen laat in de prognose voor komende jaren zien dat de financiën onder druk komen te staan. Dit komt vooral doordat gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen vanaf 2026. De begroting is de financiële vertaling van de ambities uit het bestuursakkoord ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’. De gemeenteraad bespreekt de begroting 2024 in november.