Controle op vakantiepark Marina Beach

De gemeente Terneuzen voert vanavond, dinsdag 12 december, samen met de politie, opnieuw een grote controle uit op vakantiepark Marina Beach in Hoek. Dit is een vervolgactie op eerdere controles. Er wordt vanavond onder andere gecontroleerd of eerder geconstateerde overtredingen rond permanente bewoning zijn beëindigd.

In de afgelopen jaren zijn al verschillende controles uitgevoerd op vakantiepark Marina Beach. Indien sprake is van permanente bewoning of van andere overtredingen van onder andere het bestemmingsplan, dan treedt de gemeente handhavend op om te zorgen dat de overtredingen stoppen. Het hoofddoel van de controles is om ervoor te zorgen dat men alleen op het vakantiepark verblijft om te recreëren.

(Her)controle permanente bewoning

De toezichthouders bezoeken diverse adressen voor een (her)controle op permanente bewoning. Het gaat om adressen waar bewoners een voornemen last onder dwangsom hebben gekregen. Daarnaast vindt ook hercontrole plaats op enkele adressen waar bewoners al een last onder dwangsom opgelegd hebben gekregen en de termijn om de overtreding te beëindigen is verstreken. Tevens betreft dit een grote controle waarbij vrijwel het gehele vakantiepark gecontroleerd wordt. Dit zullen eerste controles zijn.

Start controle

Vanaf circa 17.15 uur start de controle op vakantiepark Marina Beach.