Gemeente Terneuzen werkt samen met bedrijven aan duurzame economie

Gemeente Terneuzen en VNO-NCW Brabant-Zeeland gaan samenwerken om bedrijventerreinen in de gemeente te helpen verduurzamen. Het eerste gebied waar we een verkenning ‘duurzame economie bedrijventerreinen’ uitvoeren, loopt vanaf de Sluiskilbrug tot aan de Belgische grens, aan de westkant van het kanaal Gent-Terneuzen. De verkenning vindt plaats van oktober 2023 tot juni 2024. Deze voert VNO-NCW Co-creatie uit onder de naam VerBeTer, Verduurzaming Bedrijventerrein Terneuzen.

Na de verkenning ligt er een plan van aanpak waarmee ondernemers en gemeente samen aan de slag gaan. Hierin staan concrete plannen voor de eerste drie jaar en een doorkijk naar de jaren erna.

Samenwerking

Op bedrijventerreinen is nog veel winst te behalen door samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Te denken valt aan vergroenen, waterberging, mobiliteit, parkeren, de energietransitie, een duurzame arbeidsmarkt en circulariteit. Samenwerken is belangrijk, maar niet eenvoudig. VNO-NCW Co-Creatie organiseert de samenwerking die nodig is om de plannen te realiseren. Momenteel voert zij individuele gesprekken met bedrijven in het gebied. Daarna volgen ‘co-creatie’-sessies waarin bedrijven en gemeente mogelijke kansen tot samenwerking bespreken.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Wethouder Jurgen Vervaet (Economie): “Dit bedrijventerrein is een afgebakend gebied met mooie kansen voor nieuwe verbindingen. Een aantal bedrijven werkt hier al duurzaam samen. Er is een divers aanbod van bedrijven, een 150 kV-verdeelstation en zonneparken. Samen met de raakvlakken met de Regiovisie en andere projecten biedt dit kansen. De verkenning raakt aan veel thema’s. Daarom helpt een concrete uitvoeringsagenda ons straks verder. We gaan hiermee aan de slag om te komen tot een duurzame economie, die goed past in een prettige, leefbare, gezonde woonomgeving.”

Aanleiding

De provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen faciliteren de inhoudelijke verkenning. De gemeente wil koploper worden bij de transitie naar een duurzame toekomst. Op bedrijventerreinen is nog veel winst te behalen met verduurzaming en bedrijven klaarmaken voor veranderingen in de toekomst. Een duurzaam en groen bedrijventerrein is voor alle betrokkenen positief. In de verkenning zoeken we concrete oplossingen die nuttig, nodig en rendabel zijn voor overheid, bedrijfsleven en bewoners.