Subsidies 80 jaar vrijheid via vfonds

In 2024-2025 staan we stil bij het feit dat Nederland 80 jaar geleden werd bevrijd. Het zuiden van Nederland werd al in 1944 bevrijd, de rest van Nederland volgde in 1945. Vfonds heeft twee regelingen geopend, zodat landelijke en lokale organisaties hun projecten kunnen realiseren. In totaal is er € 3.000.000 beschikbaar.

Het college van B&W waardeert alle initiatieven van organisaties om stil te staan bij bevrijding van Nederland 80 jaar geleden. We ondersteunen al jaren de terugkerende herdenkingsplechtigheden in onze gemeente. Dat blijven we ook doen. Als het gaat om initiatieven voor nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld rondom de herdenking van 80 jaar vrijheid, wijzen we u graag op de mogelijkheden die de Rijksoverheid via het vfonds biedt.

Regelingen vfonds

Het vfonds kent twee subsidieregelingen. Regeling 1 is bedoeld voor nationale, provinciale en regionale projectaanvragen (vanaf € 2.500). Regeling 2 richt zich op kleinere, lokale projectaanvragen. Hierbij gaat het om bedragen tot en met € 2.500. Deze regeling is onder andere van toepassing op plaatselijke initiatieven in onze gemeente. De subsidieaanvragen voor deze regeling kunt u naar verwachting vanaf het tweede kwartaal van 2024 indienen. Kijk voor meer informatie op www.vfonds.nl/regelingen-80-jaar-vrijheid/.