Gemeente Terneuzen en Dockwize bundelen krachten

Wij werken samen met ondernemershotspot Dockwize om Zeeuws-Vlaamse ondernemers te ondersteunen. Veel ondernemers zijn het niet gewend om samen te werken. Ondernemers die verbinding zoeken, stijgen boven de rest uit. Met deze samenwerking willen we dichter bij de ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen komen, hun behoeften in kaart brengen en daarop inspelen.

Om ondernemers te helpen organiseren we regelmatig ondernemersborrels. Daarnaast hebben we bedrijfsfunctionarissen waaraan ondernemers vragen kunnen stellen. Dockwize kan bedrijven vooral helpen met programma’s en ondersteuning om hun bedrijf op te starten, door te laten groeien, om te gaan met veranderingen en kansen te benutten. Daarnaast is het mogelijk maken van ontmoeting en verbinding een belangrijke activiteit van Dockwize.

Inspiratiesessies

Ook inspiratiesessies zijn onderdeel van de samenwerking. Deze worden onder andere voor mkb-ondernemers op bedrijven- en industrieterreinen in Terneuzen georganiseerd. Het onderwerp van de sessies stemmen we af op de behoefte van de ondernemers. Wethouder Jurgen Vervaet: “Ik hoop dat ondernemers gaan brainstormen over hoe ze elkaar kunnen helpen. Veel bedrijven zijn complementair aan elkaar. Door samen te werken, kunnen ze elkaar versterken. Eigenlijk net als Dockwize en Gemeente Terneuzen nu doen. En met het oog op de toekomst, waar misschien de meeste kansen liggen voor grote bedrijven, is het goed om te bedenken dat twee kleintjes ook één grote maken.”