Preventieve controle op garageboxen en opslaglocaties in Terneuzen en Axel

In Terneuzen en Axel zijn op dinsdag 14 november 2023 bijna 200 garage- en opslagboxen gecontroleerd. De controle werd uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Terneuzen en de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, in samenwerking met de politie, Taskforce RIEC en speurhonden van Het Twickelerveld. Tijdens de controle is een strafrechtelijke overtreding geconstateerd. Dergelijke controles op opslaglocaties gaan vaker plaatsvinden.

De politie heeft op één locatie in Axel overtredingen van de Opiumwet geconstateerd. In een opslagruimte werden materialen voor het opzetten van een hennepkwekerij en restanten en afval van een drugslab aangetroffen. De politie stelt een nader onderzoek in.

Controle

De gemeente vindt het belangrijk om deze integrale controles te houden. Het doel is om met onze partners als één overheid naar buiten te treden en te controleren of inwoners en bedrijven voldoen aan de wet- en regelgeving die voor hen gelden. Daarnaast is het doel om onveilige en onrechtmatige situaties te voorkomen. De gemeente wil met haar partners een duidelijk signaal afgeven dat iedereen zich aan de regels moet houden en dat we overtredingen niet toestaan. Gelukkig houden de meeste ondernemers en inwoners zich aan de regels. Voor hen is het belangrijk om te zien dat we handhaven als dit niet zo is.

Waarop is gecontroleerd?

Basis voor deze controle was de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarmee kunnen we nagegaan of de garageboxen en opslagboxen worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. Wanneer opslaglocaties niet worden gebruikt volgens het bestemmingsplan, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Denk hierbij aan brand- of explosiegevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid. De partijen hebben ook gecontroleerd op wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, milieu en brandveiligheid en op de gemeentelijke regels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor de veiligheid van de controleurs was de politie stand-by.

Melden helpt!

Het is de taak van de overheid om toe te zien dat iedereen wet- en regelgeving naleeft, dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Als we overtredingen vaststellen, handhaven we daarop. Naast de overheid is er ook een rol voor inwoners en ondernemers om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en kunnen onrechtmatigheden of zelfs criminele activiteiten signaleren. Zij kunnen een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden bij de politie, via tel 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.