Nieuwe locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Er is nog steeds sprake van een aanhoudende instroom van vluchtelingen naar Nederland. Daarmee blijft ook de vraag naar opvangplekken hoog. Het college vindt het belangrijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij openen daarom nieuwe opvangplekken.

Landelijk is er sprake van een zeer hoog bezettingspercentage. Het Rijk heeft de gemeenten daarom dringend verzocht om een bijdrage te leveren in het beschikbaar stellen van extra bedden.

Opvang Oekraïense vluchtelingen Roerstraat 6, Terneuzen

Wij huren het voormalig gebouw van Emergis in de Roerstraat 6 in Terneuzen tot 1 januari 2025 voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vanaf half oktober vangen wij hier
25 à 30 mensen op. De meeste mensen die er komen wonen, vangen we al voor langere tijd in onze gemeente op en hebben inmiddels ook werk gevonden.

Opvang Oekraïense vluchtelingen Westkade 103 en 104, Sas van Gent

Dit monument, een voormalig klooster, hebben we al enige tijd in ons bezit. Gezien de oproep voor extra plekken vangen we er vanaf de tweede week van oktober Oekraïense vluchtelingen op. Er komt één grote familie te wonen die verhuist uit onze opvang in de Redoute. Het gaat in totaal om 16 personen.

Informeren omgeving

De bewoners en ondernemers van de Roerstraat en omgeving zijn vandaag per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopmoment op donderdag 5 oktober van
19.00 tot 20.00 uur in het voormalig gebouw van Emergis, Roerstraat 6 in Terneuzen. Aanmelden voor deze bijeenkomst en vragen stellen kan via het e-mailadres oekraine@terneuzen.nl. Ook de omwonenden van de Westkade informeren we per brief. Voor veelgestelde vragen verwijzen we iedereen door naar www.terneuzen.nl/oekraine.

Vervolg

De oproep van het Rijk maakt duidelijk dat er nog steeds meer plekken nodig zijn. Wij zoeken ook na het openstellen van de Roerstraat en de Westkade verder naar opvanglocaties. Zodra er nieuwe informatie is, maken wij dit bekend.