Provinciale subsidieregeling Impuls Jongerencultuur

De Rijksoverheid verstrekt Specifieke Uitkeringen (SPUK’s) om jongeren te stimuleren vaker deel te nemen aan culturele activiteiten.

In Zeeland heeft de Provincie de opdracht om dit geld in te zetten voor culturele initiatieven. Er zijn in totaal twee openstellingen. Voor de eerste openstelling is een bedrag van € 552.200 beschikbaar. De tweede gaat in 2024 open.

Subsidie aanvragen

Eenmanszaken (zzp'ers), stichtingen, verenigingen, BV’s en NV’s die een culturele activiteit voor en/of met jongeren van 14 tot en met 27 jaar organiseren in de provincie Zeeland, kunnen subsidie aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als film, video, fashion, graffiti, muziek en dans. De eerste openstelling loopt tot eind 2023.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Zeeland.