Burgemeester Terneuzen sluit schuur wegens drugs

Burgemeester Erik van Merrienboer sloot op 1 november een schuur in de Dijkstraat in Terneuzen vanwege drugsovertredingen. Bij een controle werden medio augustus in de schuur handelshoeveelheden hard- en softdrugs aangetroffen. De schuur is voor drie maanden gesloten.

De handelshoeveelheid hard- en softdrugs bestond uit 1044,4 gram hennep, 841,1 gram hasjiesj, 903 XTC pillen en 142,2 gram MDMA.

Maatregel

De bestuurlijke maatregelen zijn genomen op basis van artikel 13b Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. De burgemeester kan een pand sluiten na het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs. Het doel is om een einde te maken aan de situatie (aanloop) en herhaling te voorkomen. Via deze maatregel treedt de burgemeester ook op tegen het brandgevaar dat door illegale kwekerijen wordt veroorzaakt.

Aanpak ondermijning

Criminele organisaties maken enorme winsten met drugshandel. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is uiterst zorgelijk. Overheidspartners als politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst werken steeds meer samen bij de aanpak van verdachte zaken en personen. Deze integrale aanpak vergroot de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Het doel is om misstanden aan te pakken en de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen.