Overtredingen bij controle kamerverhuur aan arbeidsmigranten

Dinsdagavond 10 oktober 2023 controleerden toezichthouders van de gemeente op kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Zij controleerden 31 woningen in Sluiskil, Terneuzen en Sas van Gent. De toezichthouders stelden verschillende overtredingen vast. Alle aangetroffen bewoners werkten mee en hadden begrip voor de controle.

Vastgestelde overtredingen:

  • Dertig woningen hadden niet de vereiste vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten.
  • Veertien woningen voldeden niet aan de brandveiligheidsvoorschriften, zoals loshangende bedrading en open stopcontacten. Ook waren rookmelders niet geplaatst en rookmelders werkten niet.
  • In negen woningen stelden de toezichthouders overtredingen vast van de Woningwet en het Bouwbesluit. Dit betreffen bouwkundige zaken, zoals veilig gebruik trap, schimmel op de muren door onvoldoende ventilatie en (te kleine) kamers die niet beantwoorden aan de voorschriften voor huisvesting van arbeidsmigranten.  
  • 78 arbeidsmigranten waren niet aangemeld in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.
  • Op zes adressen was sprake van verwaarloosd tuinonderhoud en opslag van huishoudelijke afvalstoffen in de achtertuin.
  • Een woningeigenaar heeft niet op tijd een einde gemaakt aan de onrechtmatige of illegale situatie, waardoor hij de opgelegde dwangsom moet betalen.
  • In een woning bleek overtreding van de voorschriften van de verleende vergunning voor flexwonen.

Waarop is gecontroleerd?

De gemeente controleerde op vergunningen voor kamerverhuur, Woningwet, Bouwbesluit, overbewoning, overlast voor de omgeving en uitbuiting (bijvoorbeeld economische of seksuele uitbuiting) en registratie in de Basisregistratie Personen. Ook keken de toezichthouders of de brandveiligheidvoorschriften in acht werden genomen. Dit doen ze door controle op bijvoorbeeld de aanwezigheid en een goede werking van rookmelders, blusmiddelen en een goedgekeurde cv-installatie. Voor de veiligheid van de controleurs was de politie stand-by.

Handhaving

De gemeente schrijft de woningeigenaren aan om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Dat kan door het opleggen van een last onder dwangsom. Hiermee verplicht de gemeente eigenaren om iets te doen of juist te laten, oftewel de ‘last’. Geeft de eigenaar hier niet op tijd gevolg aan, dan moet hij een bedrag aan de gemeente betalen. Dit noemen we de ‘dwangsom’.

Controles                                                   

De gemeente vindt het belangrijk om deze controles te houden. Het doel is om onveilige en onrechtmatige situaties en problemen in de woonomgeving te voorkomen. De gemeente geeft een signaal af aan ondernemers en inwoners dat we optreden bij overtredingen. Gelukkig houden de meeste ondernemers en inwoners zich aan de regels. Voor hen is het belangrijk dat ze zien dat we handhaven als iemand de regels overtreedt.

Melden helpt!                                        

Het is de taak van de overheid om toe te zien dat iedereen wet- en regelgeving naleeft, dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Als we overtredingen vaststellen, handhaven we daarop. Ook inwoners en ondernemers hebben een rol om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en kunnen onrechtmatigheden of zelfs criminele activiteiten signaleren. Zij kunnen een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden bij de politie, via tel 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.