Gemeente Terneuzen opent nieuwe locatie voor opvang Oekraïners

Er is nog steeds sprake van een aanhoudende instroom van Oekraïners naar Nederland. Daarmee blijft ook de vraag naar opvangplekken hoog. Het college vindt het belangrijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij openen daarom een nieuwe opvanglocatie.

Landelijk is er sprake van een zeer hoog bezettingspercentage. Het Rijk heeft de gemeenten daarom eerder al dringend verzocht om een bijdrage te leveren in het beschikbaar stellen van extra bedden.

Opvang Oekraïners Nieuwstraat 56 en 60

Wij huren tot eind 2024 twee panden in de Nieuwstraat (voormalig Café Pension The Chandelier en voormalig Hotel Tollenique) voor de opvang van Oekraïners. In totaal is er ruimte voor de opvang van 52 mensen. Het voornemen is om vanaf 4 december het pand op nummer 56 (22 mensen) in gebruik te nemen. Vervolgens hopen we vanaf 15 januari ook opvang te organiseren in het pand op nummer 60 (30 mensen).

Informeren omgeving

De bewoners en ondernemers van de Nieuwstraat en omgeving zijn vandaag per brief geïnformeerd. Eventuele vragen kunnen zij stellen tijdens de openbare vergadering van de wijkraad op maandag 20 november om 19.30 uur in buurthuis de Triangel, Korte Kerkstraat 26 in Terneuzen. Voor veel gestelde vragen verwijzen we iedereen door naar www.terneuzen.nl/oekraine.

Vervolg

De eerdere oproep van het Rijk maakt duidelijk dat er nog steeds meer plekken nodig zijn. Wij zoeken ook na het openstellen van de Nieuwstraat verder naar opvanglocaties. Zodra er nieuwe informatie is, maken wij dit bekend.