Onderzoeksplan voor waterstofnetwerk in gemeente Terneuzen open voor reacties

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services B.V. (HNS) willen een waterstofnetwerk aanleggen. In onze regio wordt hiervoor een bestaande aardgasleiding gebruikt.

De vergunningenprocedure begon in maart en gaat nu naar de volgende fase. In deze fase wordt het onderzoeksvoorstel, de 'concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau' (NRD), gepresenteerd. Hierin staat wat Hynetwork Services gaat onderzoeken, hoe ze dat gaan doen en hoe gedetailleerd. Vanaf 3 november kunt u de conceptversie van de NRD bekijken en erop reageren via www.rvo.nl. U heeft zes weken om hierop te reageren. Op basis van deze reacties wordt het plan aangepast en opnieuw gepubliceerd. Daarna beginnen de onderzoeken.

Inloopbijeenkomst

U kunt zelf uw vragen, suggesties of zorgen delen met het ministerie van EZK en Hynetwork Services, onder andere op inloopbijeenkomsten. In onze gemeente vindt deze plaats op woensdag 29 november 2023 tussen 19.00 en 21.00 uur. Locatie: CO3 Campus, Zeelandlaan 2 in Terneuzen.
Tijdens deze avond zijn de volgende Rijks-energieprojecten aanwezig:
•    Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
•    Hoogspanningsverbinding 380 kV Zeeuws-Vlaanderen
•    Programma VAWOZ (Verkenning aanlanding wind op zee).

Meer informatie

Meer informatie over het waterstofnetwerk vindt u op www.hynetwork.nl en www.rvo.nl.