Woonruimte voor alleenstaande, jonge statushouders in Van Steenbergenlaan Terneuzen

Het college heeft besloten om vanaf 1 juni woonruimte te bieden aan alleenstaande, jonge statushouders. Het gaat om twintig jongeren tussen de 15 en 21 jaar die in Nederland mogen blijven. Zij krijgen een plek in een van de woningen van Prokino Zorg aan de Van Steenbergenlaan in Terneuzen. Hier kunnen zij inburgeren en meedoen aan onze samenleving.

Landelijk is er sprake van een grote achterstand op het beschikbaar stellen van woningen voor statushouders. Het Rijk bepaalt elk halfjaar voor hoeveel statushouders de gemeenten een woonruimte moeten vinden. Door de beperkte woningvoorraad moet ook de gemeente Terneuzen nog een groot deel van de taakstelling invullen. Het college vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid hierin te nemen en biedt daarom vanaf 1 juni deze woonruimte aan.

Rol Nidos, gemeente en Prokino Zorg

Tot het moment dat de alleenstaande jongeren 18 jaar zijn, staan zij onder voogdij bij Nidos. Daarna vallen zij onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Tot 18 jaar is de gemeente verantwoordelijk voor scholing, vrijetijdsbesteding en zorg. Onder begeleiding van Prokino Zorg werken zij stap voor stap aan hun toekomst.

Inloopmoment

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopmoment op woensdag 10 april van 19.00 tot 21.00 uur. Het inloopmoment organiseert de gemeente samen met Nidos en Prokino en vindt plaats op het stadhuis.