Uw ervaring telt!

Jaarlijks doen we onderzoek naar ervaringen met jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in onze gemeente. Dit jaar onderzoeken we ook de Participatiewet. Met uw ervaring verbeteren we hulpverlening aan onze inwoners. Dus krijgt u hulpverlening of heeft u eerder hulpverlening aangevraagd? Deel dan uw ervaring via dit anonieme onderzoek.

Via de vragenlijst voor maatschappelijke ondersteuning kunt u uw ervaring met ondersteuning vanuit de Wmo, beschermd wonen of opvang delen. Bij ondersteuning vanuit de Wmo gaat het om huishoudelijke hulp, dagbesteding, individuele begeleiding, hulpmiddelen of vervoer. Bij beschermd wonen en opvang gaat het om hulp in een beschermde woonvorm of het sociaal pension.

Participatie

Via de vragenlijst voor participatie kunt u uw ervaring delen met het aanvragen van een uitkering of ander financiële hulp, zoals schuldhulpverlening, bijzondere bijstand of begeleiding naar passend werk.

Jeugdhulp

Via vragenlijst voor jeugdhulp kunt u uw ervaring met jeugdhulp delen. Ook als ouder/verzorger van een kind met jeugdhulp kunt u meedoen met het onderzoek.

Meedoen

Via www.terneuzenvertelt.nl kunt u de vragenlijst invullen. De organisatie Lorenz voert dit onderzoek uit in opdracht van ons. Heeft u vragen? Mail dan naar terneuzenvertelt@lorenz.nl.