Verlengen Laan van Othene officieel van start

Gedeputeerde Harry van der Maas van de Provincie Zeeland, wethouder Jeroen de Buck (Verkeer) van de gemeente Terneuzen en kinderwethouder Sem van Os hebben vandaag samen de eerste schop in de grond gestoken voor de verlenging van de Laan van Othene. Daarmee gaven ze het officiële startsein voor de werkzaamheden van aannemer BAM Infra.

Laan van Othene starthandelingBegin februari 2024 start het werk voor het doortrekken van de Laan van Othene (gemeentelijke weg) tot aan de provinciale Terneuzensestraat (N290). Provincie Zeeland en gemeente Terneuzen zijn samen opdrachtgever voor dit werk. Er komt een rotonde als aansluiting op de N290 en er volgen aanpassingen op de nu halve rotonde bij de aansluiting Waterhyacint - Schepenlaan. Het werk is naar verwachting eind oktober 2024 klaar.

Tweede, veilige ontsluiting

Wethouder Jeroen de Buck (Verkeer): “Het is goed dat de weg er eindelijk komt. Het wegverkeer uit de wijk Othene kan hierdoor nog dit jaar gebruikmaken van de zuidelijke ontsluiting van de wijk. Hiermee is het verkeer sneller op de provinciale weg en wordt de noordkant van de Laan van Othene rustiger qua autoverkeer. Deze aansluiting zorgt voor een tweede veilige en vlotte ontsluiting. Met deze nieuwe route krijgt de verkeersveiligheid en doorstroming in heel Terneuzen een impuls. Ook kijken we uit naar de voltooiing van het Rondje Kreek voor wandelaars en fietsers dat hierna kan volgen.”

Werk in uitvoering

De voorbereidende werkzaamheden zijn al bezig. Kabels en leidingen zijn grotendeels verlegd en archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. BAM Infra begint met de sloten te graven voor de afvoer van hemel- en grondwater. Daarna leggen ze een fundering aan voor de toekomstige rijbaan van de rotonde in de N290, de parallelweg en het fietspad. Tot slot asfalteren ze de rotonde, de parallelweg en het fietspad. Het aanwezige groen langs de N290 verwijderen ze vóór het broedseizoen. Het groen weghalen, is noodzakelijk voor de aanleg van de nieuwe weg. Later komen er nieuwe bomen langs de route.

Laan van Othene een kilometer langer

Vanaf de rotonde Schepenlaan - Waterhyacint verlengen we de Laan van Othene langs de Otheense Kreek. Door de aanleg van de nieuwe rotonde sluit de weg aan op de N290. De nieuwe weg wordt ongeveer een kilometer lang. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. De rijbaan wordt zes meter breed, met tweerichtingsverkeer. Aan de westkant van de weg komt een breed fietspad voor fietsverkeer in beide richtingen.

Hinder werkzaamheden

De werkzaamheden leveren beperkte hinder op voor het verkeer op de N290. We nemen verkeersmaatregelen voor het veilig in- en uitrijden van het werkverkeer. Tijdens het asfalteren van de rotonde wordt het verkeer op de N290 via een tijdelijke rijbaan rond het werk geleid. Voor het aansluiten van de N290 op de rotonde leiden we het verkeer in het najaar van 2024 gedurende een aantal weekenden om.

Kijk voor de actuele stand van zaken van dit werk op de pagina Verkeer en vervoer / Werk in uitvoering / Werkzaamheden Terneuzen.