Werkzaamheden Terneuzen

Tijdelijke afsluiting Koegorsstraat Terneuzen.

Van maandag 12 tot en met vrijdag 23 april 2021 wordt een gedeelte van de Koegorsstraat afgesloten om kabels en leidingen aan te leggen naar de Laan der Verenigde Nederlanden. De verharding van de Koegorsstraat ter plaatse van de zijstraat wordt hiervoor opgebroken en later weer terug geasfalteerd.  
Doorgaand verkeer via de Koegorsstraat zal die weken niet mogelijk zijn. Alleen houden we de verbinding open voor fietsverkeer. Voor de bereikbaarheid van de bedrijven en het milieupark worden omleidingsroutes ingesteld via de Tractaatweg. Tot en met Houthandel Jongeneel blijven de bedrijven alleen bereikbaar vanaf de Axelse Sassing. De bedrijven tot en met Sagro blijven alleen bereikbaar vanuit het noorden, vanaf Terneuzen.  

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek, afdeling Leidingen B.V. voert het werk uit in opdracht van DNWG. Namens het aannemingsbedrijf is de heer T. Willemsen (0115-841000) contactpersoon, namens DNWG de heer M. Moes (0115-88 5580).

 

Herinrichting Koning Willem I park Terneuzen.

Het park aan de Grenulaan gaan we opknappen. Ook maken we een nieuwe verbinding voor voetgangers vanaf de Axelsedam tot langs het kantoor van North Sea Port naar het park.  

Wat gaan we doen?  

Op het park vernieuwen we de bestaande wandelpaden en nieuwe paden leggen we aan. Tevens leggen we een afgeschermd terrein aan om honden uit te laten. Hiervoor rooien we een deel van de beplanting. Aan de Westkolkstraat passen we de verharding iets aan waarop het wandelpark uit komt. Het centrale plein in het park herstraten we.
Vanaf de Axelsedam leggen we een wandelpad aan die onderaan aansluit op de Schoolweg. Dit wandelpad leggen we ook aan langs het fietspad naar het kantoor van North Sea Port. Van daaruit sluit dit aan op de wandelpaden van het park. De bestaande trap nabij de Schoollaan breken we op en een nieuwe bredere trap leggen we aan. In het gedeelte fietspad waarlangs we het nieuwe wandelpad leggen, vernieuwen we de asfaltverharding.  

Willem I park 1

Uitvoering.

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw voert het werk uit. Maandag 5 oktober 2020 starten de werkzaamheden.
Voor uitvoering van het werk wordt het park tijdelijk afgesloten. Ook sluiten we het gedeelte fietspad af waar we het nieuwe wandelpad aanbrengen. Een omleiding stellen we in via het fietstunneltje.
Voor het aanbrengen van de trap sluiten we tijdelijk een aantal parkeerplaatsen af in de Schoolweg.

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

 

Aanleg glasvezelnet in de kern Terneuzen.    

Zowel KPN Telecom als Delta Fiber gaan glasvezelkabels leggen in de kern Terneuzen. Ze doen dit om klanten een sneller internet te kunnen aanbieden met een hogere kwaliteit. Om het glasvezelnet aan te leggen zullen vele trottoirs opgebroken en terug gelegd worden. Dit zal mogelijk hinder opleveren voor bewoners en belanghebbenden.

KPN Telecom start vanaf de Van Steenbergenlaan (KPN station) richting Tuinstraat, Axelsestraat in westelijke richting. Met meerdere ploegen wordt er gewerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf ‘mih GMBH’ uit Horstmar Duitsland.

KPN werk Axelsestraat

Delta Fiber gaat beginnen met aanleg van glasvezelkabel in de wijken Zeldenrust en Katspolder. Ook zij werken met meerdere ploegen om de kabels aan te leggen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Volker Wessels Telecom, Infratechniek uit Papendrecht.  

De aanleg van het glasvezelnet zal naar verwachting een jaar duren. Contactpersoon namens gemeente is de heer M. Kolijn, te bereiken op ons algemeen nummer 14 0115.

 

Plan Veerhaven fase 5.

De Terneuzense Veerhaven en omgeving wordt in fasen opgewaardeerd. We starten nu met de vijfde fase van het plan: de aanleg van 4 balkons en de herinrichting van het voormalig veerplein. Het betreft het dijkgedeelte tussen paviljoen Foodjutters en Brasserie Westbeer. Ook wordt het kruispunt Scheldeboulevard, Nieuwstraat en Binnenvaartweg voorzien van een asfaltverharding.   

Wat gaan we doen?

Op de dijk wijzigen we drie rustpunten bij de trapovergangen. De huidige betonplaten met zitelementen breken we op en we maken nieuwe betonnen plateaus met houten keerwanden en zitbanken (balkons). De trapovergang ter hoogte van Foodjutters passen we aan. Het wandelpad op de dijk voorzien we van een nieuwe asfaltlaag. Het pad trekken we rechtdoor naar een nieuw te maken balkon ter hoogte van de speelplaats. Dit balkon wordt een groot rustpunt met zitbanken dat uit kijkt over het water en waarvan je via trappen naar de speelplaats en het strandje kan.
Het parkeerterrein aan de Veerhaven gaat geheel op de schop. We verleggen de toegangsweg en één nieuwe grote parking leggen we aan tegen de waterkant. Waar de toegangsweg het wandelpad kruist leggen we een zebrapad. Langs de toegangsweg beschermen we de voetgangers van het autoverkeer met een afscheiding van schanskorven. Ook de paden vanaf de scheepsspottersplek sluiten we aan op dit nieuwe grote balkon met een extra hellingbaan voor mindervaliden.

Uitvoering en hinder.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf KWS - Aquavia. Diverse verkeersmaatregelen worden genomen om het werk veilig  uit te voeren. Op de dijk wordt het wandelpad afgesloten om de rustpunten te wijzigen. Ook de parkeerplaatsen zullen tijdelijk vervallen om het nieuwe parkeerterrein te maken. De nieuwe steiger, de havengebouwen en de restaurants blijven tijdens het werk bereikbaar. Wel zal er verkeershinder ontstaan door werkverkeer voor het maken van de betonnen balkons en de aanvoer van zand en grond.
Met het asfalteren van het kruispunt sluiten we dat gedeelte van de Scheldeboulevard af. Een tijdelijke omleidingsroute stellen we in.
De werkzaamheden aan de rustpunten boven op de dijk starten op 24 september 2020. Het werk aan het grote balkon en de herinrichting van het parkeerterrein zal volgend jaar aanvangen. Het werk zal naar verwachting eind april 2021 afgerond zijn.

Info over de werkzaamheden kunt u navragen bij de heer J. van de Walle van ons team Techniek (14 0115).

 

 

 

Plan Veerhaven ALGEMEEN

We gaan de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting 6 jaar duren. Inmiddels zijn 4 van de 6 fasen uitgevoerd.

Meer informatie over plan Veerhaven