Werkzaamheden Terneuzen

Aanleg bergingsvijver voor bedrijventerrein Terneuzen Zuid.

Steeds meer bedrijven vestigen zich op het nieuwe Bedrijventerrein Terneuzen-Zuid aan de Koegorsstraat. Met de komst van deze bedrijven ontstaat er in het gebied meer verhard oppervlak van daken en terreinen. Regenwater van deze daken en terreinen wordt afgevoerd via nieuwe regenwaterriolering naar het afvoersysteem van het Waterschap. Dit systeem van sloten en watergangen mag echter niet extra belast worden. We graven daarom een bergingsvijver om de extra afvoer van regenwater tijdelijk op te vangen en te bergen. Via de bergingsvijver wordt het regenwater vertraagd afgevoerd naar het afvoersysteem van het Waterschap zodat dit niet extra belast wordt.
De bergingsvijver wordt gegraven langs de Nieuwe Blikstraat. Tevens worden er twee kleinere waterpartijen gegraven in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Zeeuwse Milieufederatie. Met deze werken bieden we ruimte aan de natuur en zorgen we voor waterberging. De uit te voeren werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt vanuit het Europese project 2B Connect. Dit Interreg project zet zich in voor meer natuurlijke groeninrichting en beheer op bedrijventerreinen.

Uit te voeren werkzaamheden.
We graven de bergingsvijver met 2 verschillende dieptes. Een duiker leggen we aan als verbinding naar het afvoersysteem van het Waterschap. De uitkomende grond vervoeren we naar de bouwpercelen van het bedrijventerrein aan de Koegorsstraat. Deze percelen werken we af op een iets hoger niveau dan het huidig maaiveld. Grondtransport vindt plaats over de Koegorsstraat en deels via het onderhoudspad van de windmolens.   
Naast het graven van de bergingsvijver is er ook een nieuwe sloot gegraven aan de achterzijde van het milieupark. Deze sloot zorgt voor de afvoer van water rond het nieuwe bedrijventerrein.

Bergingsvijver

Planning en verkeersmaatregelen.
DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

Info bedrijfsgronden.
We hebben op bedrijventerrein Terneuzen Zuid bedrijfsgronden beschikbaar. Het terrein is ideaal ontsloten door de ligging aan de N62. Mocht u interesse hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de heer H. de Groot van onze afdeling Omgeving en Economie (14 0115).

 

Rioolwerk Willem Kloosstraat.

We gaan rioolwerkzaamheden uitvoeren in de Willem Kloosstraat te Terneuzen. De riolering is dringend aan vervanging toe.

Uit te voeren werkzaamheden.
De bestaande riolering wordt vervangen door een nieuw pvc riool. Gelijktijdig leggen we een extra regenwaterriool aan tot in de vijver aan de Frederik van Eedenstraat. De regenwaterriolen in de Vondelstraat en de PC Hooftstraat sluiten we aan op dit nieuwe regenwaterriool zodat een groot deel van het verhard oppervlak in de wijk afgekoppeld wordt van de riolering.  
Na aanpassing van de riolering brengen we een nieuwe fundering aan onder de rijbaan. Nieuwe trottoirs, banden en bestrating leggen we aan met verkeersplateaus op drie kruisingen. In het gedeelte Bellamystraat waar we doorheen moeten met het nieuwe regenwaterriool, leggen we een nieuw trottoir aan en herstellen we de asfaltverharding. Ook op de aansluiting met de Frederik van Eedenstraat herstellen we de asfaltverharding.  

rioolrenovatie reconstructie

Planning en verkeersmaatregelen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS en staan gepland van maandag 2 september tot en met vrijdag 8 november 2019.
De Willem Kloosstraat sluiten we geheel af voor alle verkeer. Ook het gedeelte Bellamystraat en Frederik van Eedenstraat sluiten we tijdelijk af. Omleidingsroutes worden ingesteld.  

Voor eventuele vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer J. van de Walle van ons team Techniek (te bereiken onder 14 0115).

 

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen.

Aannemingsbedrijf Geldof BV gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
In Terneuzen gaan we aan de slag in de volgende straten.

Trottoirs Katspolder.
Gedeelten van trottoirs in de Michiel de Ruijtersingel, Van Swietenstraat, Willem Barentszstraat, Abel Tasmanstraat en Van Kinsbergenlaan vernieuwen we. De bestaande banden en tegels breken we op en nieuwe banden en tegels brengen we aan. Voorafgaand aan ons werk zal DNWG kabels en leidingen vernieuwen.
Voor uitvoering van het werk zullen we tijdelijk halve wegafzettingen plaatsen.
Naar verwachting kunnen we de werkzaamheden pas in het voorjaar van 2020 aanvangen.   

Geraniumstraat.
Het betreft de gedeelten tussen de Rozenstraat en Azaleastraat en Narcisstraat en Axelsestraat. We breken de rijbaangedeelten op en verstevigen de fundering. Daarna brengen we de gebakken klinkers terug aan. Gedeelten trottoirs vernieuwen we en de dwarsparkeerplaatsen worden herstraat.  

Onderhoud bestratingen

Voor uitvoering van het werk sluiten we de gedeelten af voor alle verkeer.
De werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2019 aanvangen.   

Bewoners en belanghebbenden brengen we op de hoogte van het tijdstip waarop de werkzaamheden in hun straat worden uitgevoerd. Getracht wordt om hinder voor het verkeer en overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken.
De uitvoeringsperiodes zijn uiteraard afhankelijk van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer M. IJzerman van ons team Techniek (14 0115).

 

Asfaltonderhoud 2019

Aannemingsbedrijf BAM Infra voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspecties is gebleken dat er een aantal wegen, parkeerterreinen, fiets- en voetpaden gereconstrueerd dienen te worden.

In Terneuzen gaan we enkele paden op de begraafplaats aan de Bellamystraat opnieuw asfalteren.

De paden worden schoongemaakt en plaatselijk gerepareerd waarna we een deklaag aanbrengen.  
Voor uitvoering van het werk sluiten we de desbetreffende paden tijdelijk af. Dit zal dinsdag 3 december 2019 zijn.

asfaltonderhoud

Met de werkzaamheden zal overlast ontstaan. Uiteraard trachten we hinder voor bezoekers zo veel mogelijk te beperken. Die dag zullen er geen begrafenissen zijn, het crematorium zal zo nodig wel toegankelijk zijn.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer D. Merckx van ons team Techniek (14 0115).

 

Plan Veerhaven

We gaan de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting 6 jaar duren. Inmiddels zijn 3 van de 6 fasen uitgevoerd.

Nieuwstraat richting Westbeer

Meer informatie over plan Veerhaven