Werkzaamheden Terneuzen

Asfaltonderhoud 2022.

Aannemingsbedrijf KWS voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat we een aantal wegen, voet- en fietspaden moeten reconstrueren. Voor de kern Terneuzen gaan we in de volgende straten en wegen aan de slag.

 

Dr. Buijzestraat.

Het eerste deel vanaf de Van Steenbergenlaan frezen we en we brengen 2 asfaltlagen aan. Het resterend deel rondom de oneven nummers, frezen we waarna we een nieuwe deklaag asfalteren.
Voor het werk sluiten we de straat tijdelijk af. Voor de toegang naar het parkeerterrein van Epicurus maken we een tijdelijk in- en uitrit.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Gedeelte fietspad Rooseveltlaan.

Het betreft een gedeelte fietspad tussen de Brug van Othene en de Vrijheidslaan. Alleen het gedeelte met veel wortelopdruk vernieuwen we. Dit is vanaf de Vrijheidslaan over een lengte van circa 200 meter. We verwijderen de totale asfaltconstructie. De fundering profileren we en we brengen een betonverharding aan.  
Voor uitvoering van het werk sluiten we het fietspad geheel af. Een omleiding voor de fietsers stellen we in via de Dixielandkade.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Rooseveltlaan fietspad

Gedeelte Grenulaan en Klaassenstraat.

Het betreft het gedeelte Grenulaan vanaf het kruispunt met de Schoolweg tot aan de kruising met de Jozinastraat.  We frezen de oude toplaag en asfalteren een nieuwe deklaag. Ook in de Klaassenstraat vernieuwen we de deklaag.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de weggedeelten geheel af.
De werkzaamheden zijn ingepland op maandag 27 juni en dinsdag 28 juni 2022.

Grenulaan Tnz

Gedeelte Serlippensstraat en Zuidlandstraat.

Het betreft het gedeelte Serlippensstraat tussen de kruising met de Prof. Zeemanstraat en de Van der Waalsstraat. Het gedeelte Zuidlandstraat is vanaf de rotonde met de Guido Gezellestraat tot aan kruising met de Vincent van Goghstraat. We frezen de oude toplaag en brengen nieuwe deklagen aan. De fietsstroken voeren we uit in rode asfalt.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de weggedeelte geheel af. Omleidingsroutes stellen we tijdelijk in, ook voor de lijnbus.  
De werkzaamheden staan ingepland in week 26 van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli 2022.

Serlippensstraat Terneuzen

Gedeelte Stadhuisplein.

Het betreft het gedeelte vanaf de inrit van het parkeerterrein Stadskantoor tot aan het zebrapad aan de Havenstraat, inclusief de aansluiting met de Spuistraat. We frezen de verharding en brengen 2 asfaltlagen aan.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het weggedeelte geheel af. We leiden het verkeer om via de Markt met inzet van verkeersgeleiders.   
De werkzaamheden zijn ingepland op maandag 27 juni en dinsdag 28 juni 2022.

Stadhuisplein Spuistraat

Willem Andriesenlaan.

De oude toplaag frezen we en we asfalteren een nieuwe deklaag. Tevens vernieuwen we trottoirbanden en trottoirtegels. De aansluitingen met de Chopinlaan en de Schumannstraat passen we aan. De bestrating breken we op en een fundering met asfaltconstructie brengen we aan. Op deze wijze maken we het kruispunt visueel gelijkwaardig in het 30 km gebied.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat geheel af.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Willem Andriesenlaan

Gedeelte Akkerwindelaan.

Het betreft de ‘hoofdroute’ door het wijkgedeelte. De toplaag van de rijbaan frezen we en we brengen twee nieuwe asfaltlagen aan. Tevens vernieuwen we de trottoirs en betonbanden. Ook in de parkeerplaatsen brengen we nieuwe betonklinkers aan.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het weggedeelte geheel af.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Voetpaden Triniteit

De voetpaden in het parkje tussen de Lindenlaan en Kastanjelaan gaan we opknappen. Aan de Lindenlaan brengen we een slijtlaag aan over het voetpad. Aan de Kastanjelaan frezen we de asfaltverharding door waarna we een dubbele slijtlaag aanbrengen.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de voetpaden af.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Triniteit voetpad

Fietstunnel onder Churchilllaan.

In het tunneltje vernieuwen we het rijwielpad. De betonconstructie herstellen we waarna we een nieuwe deklaag asfalteren.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het tunneltje geheel af.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Fietstunnel onder Churchilllaan


Contact.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B. Krügmann van ons team Techniek (14 0115).

 

Laatste asfaltwerk aan wegen in Handelspoort Zuid.

Vorig jaar hebben we werkzaamheden uitgevoerd in de Informaticastraat en Communicatielaan in bedrijventerrein Handelspoort Zuid. Helaas hebben we toen de deklagen niet kunnen asfalteren vanwege de weersgesteldheid. Wel die op de rotonde met de Haarmanweg maar deze heeft het niet gehouden.

Wat we gaan doen.

We frezen de toplaag op rotonde Haarmanweg Techniekstraat Informaticastraat en brengen een nieuwe deklaag aan. In de Informaticastraat en Communicatielaan brengen we de deklaag aan. Waar nodig herstellen we vooraf goten en trottoitbanden.  
 

Communicatielaan Handelspoort Zuid

Tijdsduur en verkeersmaatregelen.

Aannemingsbedrijf KWS voert het werk uit op VRIJDAGAVOND 22 april en ZATERDAG 23 april 2022. Voor uitvoering sluiten we de straatgedeelten gefaseerd af. De Haarmanweg sluiten we vrijdagavond om 19.00 uur af om het werk op de rotonde met de Informaticastraat en Techniekstraat uit te voeren. Een omleiding via de Guido Gezellestraat stellen we in. Naar verwachting worden de wegen zaterdagavond rond 23.00 uur weer terug open gesteld voor het verkeer.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Afwerken openbaar gebied rondom de Kampanje, aanleg Bellevueplein.

Van 16 september 2021 tot eind januari 2022 gaan we aan de slag met de inrichting van de ‘Kop van de Noordstraat’. Dit is het gebied tussen het nieuwe appartementengebouw De Kampanje, café De Vriendschap, de kade en in het verlengde van de Noordstraat.

Werkzaamheden

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw legt in dit gebied nieuwe bestrating aan in hetzelfde patroon en kleurstelling als de Noordstraat. Tussen De Kampanje en De Vriendschap komt het Bellevueplein. Deze entree richting het winkelgebied wordt een groen parkje met hagen, bomen en zitplaatsen. Het terras bij De Vriendschap wordt uitgebreid en ook langs de gevel van De Kampanje komt een terras. Als laatste brengen we een trap aan tussen de Schoolweg en het wandelpad langs de kade.

Impressie nieuw Bellevueplein, kop van de Noordstraat

 

Autovrij

Het wordt een autovrij gebied, waar we ruimte geven aan fietsverkeer en het voetgangersverkeer tussen de Noordstraat en de Kennedylaan. De route Axelsedam Vlooswijkstraat sluiten we af voor autoverkeer. De route Axelsedam Noordstraat blijft alleen mogelijk voor de hulpdiensten. Bevoorradingsverkeer zal via de Schoolweg, de Werf en Vlooswijkstraat richting de Noordstraat mogelijk blijven waarvoor we wegzinkbare palen zetten.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Uitvoeren rioolrenovaties in diverse kernen.

Kumpen Renovatietechnieken NV gaat werkzaamheden uitvoeren aan de hoofdriolering in diverse kernen. Het bedrijf zal een groot aantal riolen renoveren met de kousmethode. We gaan aan de slag in Philippine, Biervliet en de wijk Triniteit in Terneuzen. We renoveren de riolering en brengen een aantal plaatselijke reparaties aan.

Kousmethode.

Rioolinspecties hebben aangetoond dat er schades aan de riolering zijn. Scheuren, lekkages, obstakels en ingroei van boomwortels zijn geconstateerd. We laten deze schades repareren om te zorgen dat de riolering nu en in de toekomst goed blijft functioneren.
Voor reparatie van de riolering breken we geen straten op en graven we geen sleuven. Herstellingen worden bovengronds uitgevoerd. Via inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. Deze methode van renoveren wordt de kousmethode genoemd. We laten volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren, maar ook plaatselijke gedeelten waar schades zijn repareren we met de kousmethode.  

Glasvezelkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van glasvezel versterkte polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingetrokken en met lucht opgeblazen. Daarna wordt de kous belicht met Ultra Violet licht waardoor deze uithard.  

Rioolrenovatie

Uitvoering.

Voorafgaand aan het inbrengen van de kousen zorgen we dat het riool goed toegankelijk is. Inspectieputten passen we zo nodig aan met grotere toegangsschachten of nieuwe putranden. We reinigen het te renoveren riool en zetten het dicht met afsluiters. Zijn er obstakels dan verwijderen we die eerst met een robotfrees. Het riool inspecteren we om de aansluitpunten van huis- en kolkafvoeren precies vast te leggen. Na aanbrengen en uitharden van de kous maken we deze aansluitingen open zodat er weer geloosd kan worden op het gerenoveerde riool. Als dit uitgevoerd is volgt er nogmaals een inspectie om te controleren of de kous en de aansluitingen goed zijn aangebracht. Ook nemen we een proefstuk van de uitgeharde kous om deze in een laboratorium te controleren op sterkte en samenstelling.
Om de kousen aan te brengen zetten we de desbetreffende riooldelen dicht. In de  meeste situaties kan het rioolwater in de aansluitende riolering weg stromen. Waar dit bij de belangrijkste hoofdriolen niet kan, plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie om het rioolwater over te pompen in de riolering waar het wel vrij kan afstromen.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen 2021.

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw voert onderhoudswerkzaamheden uit aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
In Terneuzen gaan we aan de slag in de Julianastraat.

Julianastraat

De rijbaan breken we op en we verstevigen de fundering. Nieuwe trottoirbanden en betonstraatstenen brengen we aan. Ook vernieuwen we de trottoirs welke we iets smaller terug leggen. De rijbaan wordt daarmee breder dan in de huidige situatie.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat gefaseerd af. Het eenrichtingsverkeer in het Wilhelminaplantsoen, Hendrikstraat en Johan Willem Frisostraat heffen we op. Deze worden tijdelijk doodlopend.  

Julianastraat Tnz

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Plan Veerhaven ALGEMEEN

We gaan de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting 6 jaar duren. Inmiddels zijn 4 van de 6 fasen uitgevoerd.

Meer informatie over plan Veerhaven