Werkzaamheden Terneuzen

Herinrichting Koning Willem I park Terneuzen.

Het park aan de Grenulaan gaan we opknappen. Ook maken we een nieuwe verbinding voor voetgangers vanaf de Axelsedam tot langs het kantoor van North Sea Port naar het park.  

Wat gaan we doen?  

Op het park vernieuwen we de bestaande wandelpaden en nieuwe paden leggen we aan. Tevens leggen we een afgeschermd terrein aan om honden uit te laten. Hiervoor rooien we een deel van de beplanting. Aan de Westkolkstraat passen we de verharding iets aan waarop het wandelpark uit komt. Het centrale plein in het park herstraten we.
Vanaf de Axelsedam leggen we een wandelpad aan die onderaan aansluit op de Schoolweg. Dit wandelpad leggen we ook aan langs het fietspad naar het kantoor van North Sea Port. Van daaruit sluit dit aan op de wandelpaden van het park. De bestaande trap nabij de Schoollaan breken we op en een nieuwe bredere trap leggen we aan. In het gedeelte fietspad waarlangs we het nieuwe wandelpad leggen, vernieuwen we de asfaltverharding.  

Willem I park 1

Uitvoering.

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw voert het werk uit. Maandag 5 oktober 2020 starten de werkzaamheden.
Voor uitvoering van het werk wordt het park tijdelijk afgesloten. Ook sluiten we het gedeelte fietspad af waar we het nieuwe wandelpad aanbrengen. Een omleiding stellen we in via het fietstunneltje.
Voor het aanbrengen van de trap sluiten we tijdelijk een aantal parkeerplaatsen af in de Schoolweg.
Afhankelijk van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden duren de werkzaamheden tot en met 6 november 2020.

Willem I park 1 foto 3

Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer B. Krügmann van ons team Techniek, tel 14 0115.

 

Aanleg glasvezelnet in de kern Terneuzen.    

Zowel KPN Telecom als Delta Fiber gaan glasvezelkabels leggen in de kern Terneuzen. Ze doen dit om klanten een sneller internet te kunnen aanbieden met een hogere kwaliteit. Om het glasvezelnet aan te leggen zullen vele trottoirs opgebroken en terug gelegd worden. Dit zal mogelijk hinder opleveren voor bewoners en belanghebbenden.

KPN Telecom start vanaf de Van Steenbergenlaan (KPN station) richting Tuinstraat, Axelsestraat in westelijke richting. Met meerdere ploegen wordt er gewerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf ‘mih GMBH’ uit Horstmar Duitsland.

KPN werk Axelsestraat

Delta Fiber gaat beginnen met aanleg van glasvezelkabel in de wijken Zeldenrust en Katspolder. Ook zij werken met meerdere ploegen om de kabels aan te leggen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Volker Wessels Telecom, Infratechniek uit Papendrecht.  

De aanleg van het glasvezelnet zal naar verwachting een jaar duren.

 

Aanleg riolering Kop van de Noordstraat.

Aannemingsbedrijf de Bokx gaat nieuwe riolering aanleggen in de “Kop van de Noordstraat”. Op deze riolering worden de afvoeren aangesloten van nieuwbouw “De Kampanje”. Een appartementencomplex met op de begane grond een bibliotheek en horecagelegenheid.

Een gescheiden rioolstelsel leggen we aan welke we aansluiten op een rioolput in de Vlooswijkstraat. Op een later tijdstip koppelen we het nieuwe schoonwaterriool af van het vuilwaterriool. Ook in het gedeelte van de Vlooswijkstraat maken we enkele aansluitingen op het bestaande hoofdriool.  
Om de aansluitingen te maken stremmen we het gedeelte Noordstraat vanaf de Axelsedam en een deel van de Vlooswijkstraat voor het verkeer. Voor de bereikbaarheid van de wijk achter de Vlooswijkstraat heffen we het éénrichtingsverkeer vanaf de Nieuwediepstraat tijdelijk op. Dit zal volgens planning van 14 tot en met 17 september 2020 zijn. We stellen een omleidingsroute in voor bevoorradingsverkeer via de Markt. Uiteraard proberen we verkeershinder tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. van de Walle van ons team Techniek (14 0115).

 

Uit te voeren asfaltonderhoud 2020.

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek B.V. voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden. In Terneuzen gaan we op de volgende locaties aan de slag.

Archimedesstraat en gedeelte Serlippensstraat

Het betreft het gedeelte van de Serlippensstraat tussen de Van der Waalsstraat en de Madame Curiestraat. In dit deel en de Archimedesstraat frezen we de verharding. Trottoirbanden en tegels vernieuwen we. Als laatste brengen we een nieuwe deklaag van asfalt aan. Op enkele gedeelten profileren we de bermen welke we opnieuw inzaaien.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de weggedeelten tijdelijk af voor alle verkeer.


DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

Gedeelte Guido Gezellestraat

Het betreft het gedeelte vanaf de kruising met de Alvarezlaan tot en met de rotonde aan de Zuidlandstraat. Het kruispunt met de Alvarezlaan blijft open, de kruispunten met de Frederik van Eedenstraat en de Zuidlandstraat sluiten we af.
Over het gehele tracé frezen we de verharding 8 cm en we brengen 2 nieuwe asfaltlagen aan. In de rotonde met de Zuidlandstraat stellen we opnieuw de rotondeblokken en de stuk gereden blokken vernieuwen we. Op de kruising van de Frederik van Eedenstraat en de Axelsestraat leggen we gelijk nieuwe detectielussen aan voor de verkeersregelinstallatie. Als laatste brengen we belijningen en markeringen terug aan.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de weggedeelten geheel af en stellen we een omleidingsroute in via de Rooseveltlaan.


DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

Gedeelte fietspad Guido Gezellestraat

Het fietspad vanaf kruispunt Oude Vaart tot aan rotonde Rooseveltlaan breken we op. We brengen een nieuwe puinfundering met betonverharding aan. We doen dit om beschadigingen aan het fietspad te voorkomen door wortelopdruk van de bomen. Ook vernieuwen we een groot deel van de goten langs het fietspad.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het desbetreffende fietspad geheel af. Fietsers leiden we om via het fietspad aan de andere zijde van de Guido Gezellestraat.


De werkzaamheden staan gepland van 26 oktober tot en met 20 november 2020.

Gedeelte fietspad Rooseveltlaan

Het gedeelte fietspad vanaf rotonde Serlippensstraat tot aan de oversteek naar de noordelijke jachthaven Otheense Kreek breken we op. We brengen een nieuwe puinfundering met betonverharding aan. Met deze constructie zal geen beschadiging meer ontstaan aan het fietspad door wortelopdruk.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het fietspad geheel af. Fietsers leiden we om via het fietspad aan de andere zijde van de Rooseveltlaan.


De werkzaamheden staan gepland van 2 tot en met 20 november 2020.

Gedeelte fietspad achter bassisschool De Oude Vaart naar de Haarmanweg

Het fietspad langs de basisschool naar het fietspad aan de Haarmanweg frezen we en voorzien we van een nieuwe asfaltlaag. Ook vernieuwen we het voetpad.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het fiets- en voetpad af.


De werkzaamheden staan gepland van 26 oktober tot en met 13 november 2020.


Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer of bewoners en belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. van de Walle van ons team Techniek (14 0115).

 

Plan Veerhaven fase 5.

De Terneuzense Veerhaven en omgeving wordt in fasen opgewaardeerd. We starten nu met de vijfde fase van het plan: de aanleg van 4 balkons en de herinrichting van het voormalig veerplein. Het betreft het dijkgedeelte tussen paviljoen Foodjutters en Brasserie Westbeer. Ook wordt het kruispunt Scheldeboulevard, Nieuwstraat en Binnenvaartweg voorzien van een asfaltverharding.   

Wat gaan we doen?

Op de dijk wijzigen we drie rustpunten bij de trapovergangen. De huidige betonplaten met zitelementen breken we op en we maken nieuwe betonnen plateaus met houten keerwanden en zitbanken (balkons). De trapovergang ter hoogte van Foodjutters passen we aan. Het wandelpad op de dijk voorzien we van een nieuwe asfaltlaag. Het pad trekken we rechtdoor naar een nieuw te maken balkon ter hoogte van de speelplaats. Dit balkon wordt een groot rustpunt met zitbanken dat uit kijkt over het water en waarvan je via trappen naar de speelplaats en het strandje kan.
Het parkeerterrein aan de Veerhaven gaat geheel op de schop. We verleggen de toegangsweg en één nieuwe grote parking leggen we aan tegen de waterkant. Waar de toegangsweg het wandelpad kruist leggen we een zebrapad. Langs de toegangsweg beschermen we de voetgangers van het autoverkeer met een afscheiding van schanskorven. Ook de paden vanaf de scheepsspottersplek sluiten we aan op dit nieuwe grote balkon met een extra hellingbaan voor mindervaliden.

Uitvoering en hinder.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf KWS - Aquavia. Diverse verkeersmaatregelen worden genomen om het werk veilig  uit te voeren. Op de dijk wordt het wandelpad afgesloten om de rustpunten te wijzigen. Ook de parkeerplaatsen zullen tijdelijk vervallen om het nieuwe parkeerterrein te maken. De nieuwe steiger, de havengebouwen en de restaurants blijven tijdens het werk bereikbaar. Wel zal er verkeershinder ontstaan door werkverkeer voor het maken van de betonnen balkons en de aanvoer van zand en grond.
Met het asfalteren van het kruispunt sluiten we dat gedeelte van de Scheldeboulevard af. Een tijdelijke omleidingsroute stellen we in.
De werkzaamheden aan de rustpunten boven op de dijk starten op 24 september 2020. Het werk aan het grote balkon en de herinrichting van het parkeerterrein zal volgend jaar aanvangen. Het werk zal naar verwachting eind april 2021 afgerond zijn.

Info over de werkzaamheden kunt u navragen bij de heer J. van de Walle van ons team Techniek (14 0115).

Eerdere fasen.

In de voorgaande fasen maakten we betere aansluitingen tussen de Nieuwstraat en de boulevard. Verder kreeg het strandje een opwaardering en werden diverse loopverbindingen tussen de stad en het water verbeterd. Ook zijn de twee pieren heringericht, onder andere met een scheepsspottersplek.

Plan Veerhaven.

Het Plan Veerhaven en Omgeving is een project waarin allerlei werkzaamheden en herinrichtingen zijn gebundeld voor het gebied tussen de Westerschelde en de binnenstad van Terneuzen. Het doel is om het gebied toeristisch en recreatief aantrekkelijker te maken en om de binnenstad met het water te verbinden.
Het plan heeft in totaal zes fases. De afronding van het gehele project is gepland voor 2022.

 

Start bouwrijpmaken project Nieuwstraat Zuid.

Aannemingsbedrijf Geldof bv gaat komende periode het gebied aan de Nieuwstraat geschikt maken voor de realisatie van een nieuw gebouw. Dit op de plaats van de voormalige horecapanden tussen Nieuwstraat 20 en 2/4 welke inmiddels zijn gesloopt. In het nieuwe gebouw worden op de 1e en 2e verdieping 10 duplex appartementen gerealiseerd door Clavis. Op de begane grond komen kantoren en dagbestedingsvoorzieningen van Zeeuwse Gronden. Gemeente Terneuzen en Clavis werken samen aan dit stadsvernieuwingsproject.

Wat gaan we doen.

In het braakliggend gebied gaan we achter woningen Dijkstraat 5 t/m 11 nieuwe riolering aanleggen. Oude rioleringen breken we op en de woningen zetten we over op het nieuwe riool. Als laatste leggen we een bouwweg aan van gebroken puingranulaat. Nadat de nieuwbouw gereed is leggen we hier de definitieve straat in betonklinkers.

Planning en tijdelijke verkeersmaatregelen.

Voor aansluiting van het nieuwe riool op het riool in de Dijkstraat zal dat straatdeel tijdelijk versmald worden. Ook voor het opbreken van de oude rioolaansluitingen in de Dijkstraat en Korte Kerkstraat.
Uiteraard proberen we verkeershinder tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.
Aannemingsbedrijf Geldof start dinsdag 2 juni en zal tot en met vrijdag 26 juni 2020 bezig zijn met de werkzaamheden.  

Na de zomervakantie start aannemingsbedrijf Van der Poel met de nieuwbouw. Naar verwachting wordt tweede kwartaal 2021 het project opgeleverd.

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

 

Bouwrijpmaken 'Kop van de Noordstraat'.

Aannemingsbedrijf EVS bv Infrabouw gaat komende periode het gebied 'Kop van de Noordstraat' geschikt maken voor de bouw van 'De Kampanje'. Dit gebouw bestaat uit 26 appartementen met op de begane grond een bibliotheek met horecagelegenheid.

Het gebied ligt tussen de Vlooswijkstraat, Schoolweg en het begin van de Noordstraat. Dit jaar nog leggen we een strook gereed voor het aanbrengen van nieuwe kabels en leidingen en plaatsen we 4 ondergrondse afvalcontainers.
Begin 2020 starten de nutsbedrijven met het aanbrengen van nieuwe kabels en leidingen en het verwijderen van te vervallen kabels en leidingen. Ook wordt een gedeelte van de Schoolweg en een deel van het trottoir aan de Vlooswijkstraat opgebroken en rioleringen verwijderd. Volgens planning zijn de nutsbedrijven en EVS medio maart 2020 gereed, zodat daarna het terrein geheel vrij komt voor de nieuwbouw.  

 

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Plan Veerhaven

We gaan de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting 6 jaar duren. Inmiddels zijn 4 van de 6 fasen uitgevoerd.

Meer informatie over plan Veerhaven