Werkzaamheden Terneuzen

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen 2024.

Aannemingsbedrijf De Bokx gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
Bewoners en belanghebbenden brengen we op de hoogte van het tijdstip waarop we de werkzaamheden in hun straat uitvoeren. We trachten overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Oesterputten

We breken de bestrating van de rijbaan op en brengen een nieuwe fundering aan. De rijbaan brengen we terug aan in nieuwe betonklinkers. Ook de trottoirbanden, parkeerstrook en trottoirs vernieuwen we. 
Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat gefaseerd af.
De werkzaamheden moeten we nog inplannen. 

Trottoirs Kamerlingh Onnesstraat en Madame Curiestraat

De trottoirs in deze straten vernieuwen we. Dikkere betontegels brengen we aan en ook de opsluitbanden vervangen we.
Voor uitvoering van het werk plaatsen we halve wegafzettingen. 
De werkzaamheden moeten we nog inplannen. 

Vernieuwen diverse trottoirs wijk Oudelandsehoeve.

We gaan diverse trottoirsgedeelten vernieuwen in de wijk Oudelandsehoeve. Onder andere in gedeelten van de Diepenbrockstraat, Offenbachstraat, Sweelinckhof, Debussyhof, Handellaan, Verdistraat, Rossinistraat en Mascagnistraat. Dikkere betontegels brengen we aan en ook de opsluitbanden vervangen we.
Voor uitvoering van het werk plaatsen we halve wegafzettingen.
De werkzaamheden moeten we nog inplannen. 

Trottoirs gedeelte Zuidlandstraat, Aagje Dekenstraat en Betje Wolffstraat

De trottoirs in deze straten vernieuwen we. Dikkere betontegels brengen we aan en ook de opsluitbanden vervangen we.
Voor uitvoering van het werk plaatsen we halve wegafzettingen. 
De werkzaamheden moeten we nog inplannen. 

Contactpersoon namens gemeente is de heer R. Bos.

 

Uit te voeren asfaltonderhoud 2024

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden.
Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer, bewoners of belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken. 
Hierbij het overzicht van de locaties in Terneuzen.

Verdistraat

De verharding in de Verdistraat frezen we en we brengen 2 lagen asfalt aan. 
Voor uitvoering van het werk sluiten we het weggedeelte geheel af. De Brahmslaan en Schumannstraat blijven van één zijde bereikbaar. 
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Parkeerterrein Scalda, Vlietstraat

We verwijderen de betonbanden rond de parkeervakken en frezen de verharding. Het gehele terrein asfalteren we en de parkeervakken brengen we terug in markering.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het parkeerterrein geheel af.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Gedeelte Korte Dijkstraat-Grenulaan

De kruising van de Grenulaan met het gedeelte Dijkstraat tot net voorbij de Van Bovenstraat frezen we. Daarna asfalteren we de deklaag. Ook een stukje rabatstrook herstraten we.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het werkvak geheel af.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Gedeelte Hunzelaan

Het betreft het gedeelte Hunzelaan vanaf de Merwedelaan tot aan de bocht voorbij de Oosterscheldestraat. We frezen de verharding en brengen 2 asfaltlagen terug aan.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het werkvak in fasen af.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Gedeelte fietspad Rooseveltlaan

Het betreft ca 160 meter fietspad vanaf de aansluiting met de Kamerlingh Onnesstraat richting Schuberthof. We repareren enkele opgedrukte gedeelten waarna we een nieuwe deklaag asfalteren.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het fietspad af.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Gedeelte fietspad Churchilllaan

Het betreft het gedeelte fietspad aan de zijde waar het Pattistpark wordt gebouwd, tussen de rotonde Laan van Othene en de aansluiting naar de parallelweg. De gehele asfaltverharding verwijderen we en een nieuwe goot met kolken brengen we aan. Daarna asfalteren we 3 lagen waarvan de deklaag in rode kleur. 
Voor uitvoering van het werk sluiten we het gedeelte fietspad af.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

20240408_110323

Gedeelte fietspad Guido Gezellestraat

Het fietspad tussen de Alvarezlaan en de Frederik van Eedenstraat frezen we en we brengen een nieuwe deklaag aan.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het fietspad af.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Gedeelte voetpad Maassingel

In delen van het voetpad aan de Maassingel brengen we asfaltreparaties aan. Het betreft het voetpad aan de zuidzijde dat aansluit op de parking van het ziekenhuis. 
Voor uitvoering van het werk sluiten we hete voetpad af.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.   

Zaanstraat Reggestraat Rijnstraat

In deze straten frezen we de verharding en we brengen 2 nieuwe asfaltlagen aan.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de straten tijdelijk af. 
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Contactpersoon namens gemeente is de heer R. Bos (14 0115).

 

Verlengen Laan van Othene Terneuzen.

Aannemingsbedrijf BAM Infra gaat de Laan Van Othene verlengen tot aan de N290 (Terneuzensestraat). Gelijktijdig legt het aannemingsbedrijf een rotonde aan op de N290 in opdracht van Provincie Zeeland.

Verlengen Laan van Othene.

Vanaf de Schepenlaan – Waterhyacint verlengen we de Laan van Othene. De halve rotonde verbouwen we naar een volledige rotonde. Vanaf de nieuwe aansluiting leggen we de rijbaan aan in het verlengde van de huidige Laan van Othene. Dit over een afstand van ca 750 meter. Daarna buigt de rijbaan over de laatste 250 meter twee keer uit waarna deze aansluit op de nieuw rotonde van Provincie.
De rijbaan wordt 6 meter breed en uitgevoerd als 60 km weg. Een rijbaan met verkeer in twee richtingen.
Langs de nieuwe rijbaan leggen we aan de westzijde een breed fietspad aan. Aan de buitenzijden van het tracé graven we sloten voor de afvoer van hemelwater. In het zandbed onder de rijweg en het fietspad leggen we drainage aan. De fundering maken we met betongranulaat waarop we de asfaltconstructies aanbrengen.  

Laan van Othene

Planning en verkeersmaatregelen.

Het verlengen van de Laan van Othene vindt gelijktijdig plaats met de aanleg van de provinciale rotonde op de N290. Aannemingsbedrijf BAM Infra voert beide werken uit van begin februari tot begin november 2024. In februari starten ze met voorbereidende werkzaamheden voor de provinciale rotonde. Daarna pakken ze het gemeentelijk werk aan van maart tot en met mei 2024. Tenslotte leggen ze na de bouwvak de provinciale rotonde aan. De verwachting is dat eind oktober 2024 het werk klaar is en in gebruik genomen kan worden door het verkeer.
Op de N290 worden verkeersmaatregelen genomen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.     

Voor uitvoering van het gemeentelijk werk is de heer K. Mornout contactpersoon. Te bereiken op ons algemeen nummer 14 0115.

 

Reiniging en inspectie riolering 2024.

Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Voor 2024 zal dit zijn in gedeelten van de wijk Zeldenrust in Terneuzen.

Planning en uitvoering.

Totaal reinigen en inspecteren we 40 km hoofdriolering. De diameters variëren van 200 mm tot en met 1500 mm. Van deze 40 km reinigt ons team Stadsservice circa 25 km, de resterende kilometers worden door de aannemer gedaan die de inspecties uitvoert.
M.J. Oomen Leidingtechniek BV voert de inspectiewerkzaamheden uit. Maandag 11 december zijn ze gestart. Volgens planning zullen de werkzaamheden tot 22 maart  2024 duren.
Het werk is gezamenlijk met de gemeenten Hulst en Sluis aanbesteed. Ook in die gemeenten gaat M.J. Oomen aan de slag.

Reinigen en inspecteren.

Het reinigen gebeurt door een spoelwagen die onder hoge druk water in het riool spuit. Het spoelwater en los gespoten vuil wordt hierna opgezogen door dezelfde wagen. Na de reiniging rijdt een mobiele camera, bestuurt vanuit de inspectiewagen, door het riool om de staat ervan vast te leggen. We kunnen daarna beoordelen of onderhoudsmaatregelen op korte of langere termijn nodig zijn.

Reinigingswagen

 

Te nemen maatregelen.

Tijdens de werkzaamheden ontstaan grote drukverschillen in de hoofdriolering. Indien er niet of onvoldoende ontluchting in het rioolsysteem van de woning aanwezig is, kan het voorkomen dat stanksloten (sifons) leeg getrokken worden. Hierdoor kan mogelijk enige stankoverlast in de woning ontstaan. Dit is te verhelpen door na de werkzaamheden alle waterkranen even open te draaien. Ook is het mogelijk dat door overdruk tijdelijk enig rioolwater naar de panden terugstroomt. Het is daarom verstandig om gedurende de reinigingswerkzaamheden het toiletdeksel gesloten te houden.
Bewoners en belanghebbenden waar we op het perceel moeten zijn krijgen tijdig een infobrief over de werkzaamheden en het tijdstip waarop deze worden uitgevoerd.

Verkeershinder.

De spoelwagen en inspectiewagen stellen zich boven de inspectieputten van het riool op. Omdat deze bijna altijd midden in de straat liggen zal mogelijk enige verkeershinder ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor uitvoering van het reinigingswerk is de heer B. Krugmann van ons team Techniek contactpersoon (14 0115).

 

Afwerken Schoolweg.

Aannemingsbedrijf Geldof Infra gaat de Schoolweg in Terneuzen afwerken. Na de bouw van het appartementengebouw (Kruithuis) moet er nog een trottoir en parkeerplaatsen aangebracht worden. Ook herstellen we gedeelten van het trottoir en parkeerplaatsen aan de andere zijde van de straat.

Schoolweg Terneuzen

Voor uitvoering van het werk sluiten we het straatgedeelte tussen de aansluitingen van de Vlooswijkstraat af. De werkzaamheden zijn afgerond met uitzondering van de trottoirgedeelten bij de in- en uitrit. Deze worden op een nog te bepalen later moment definitief aangelegd.
We trachten overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

 

Plan Veerhaven fase 6.

De Terneuzense Veerhaven en omgeving wordt in fasen opgewaardeerd. We zijn nu bezig met de laatste fase van het plan, fase 6.

Wat we gaan doen.

Tussen Brasserie Westbeer en het sluizencomplex bouwen we het laatste Havenbalkon. Dit wordt een rustplaats met houten keerwanden en zitbanken zoals in de eerdere fasen is gebouwd. Het Havenbalkon kijkt uit op de in- en uitvaart van de oostsluis, de binnenvaartsluis. Naast de bouw van het Havenbalkon maken we het voetpad op de dijk breder. Zoals in de vorige fasen leggen we langs dit pad een achttal betonplaten aan om beelden op te plaatsen voor de beeldenroute. Vanwege het te verbreden pad vullen we de binnenzijde van het dijktalud aan met grond. Als laatste plaatsen we extra openbare verlichting.   

Plan Veerhaven fase 6

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Plan Veerhaven ALGEMEEN

We maken de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting tot begin 2024 duren.

Meer informatie over plan Veerhaven