Werkzaamheden Terneuzen

Vernieuwen beschoeiingen Rietlanden, Othene Zuid Terneuzen.

We gaan beschoeiing en oeverbescherming vernieuwen in de waterlopen achter de Waterviolier en Waterlelie.
In week 43 start aannemingsbedrijf EVS met de werkzaamheden. Uitvoering vindt plaats vanaf het water met een ponton. Het materieel wordt te water gelaten aan de Waterviolier, de parallelweg van de Laan van Othene. Aan het eind van deze doodlopende weg richten we een tijdelijk depot in. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2022 gereed.

Beschoeiing Rietlanden Terneuzen

De belanghebbende bewoners zijn op de hoogte gebracht van de werkzaamheden.

Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer H. ten Klooster van ons team Techniek (14 0115).

 

Start plan Veerhaven fase 5B.

De Terneuzense Veerhaven en omgeving wordt in fasen opgewaardeerd. We starten nu met het laatste deel van de vijfde fase van het plan: de aanleg van Havenbalkon 6.

Wat gaan we doen?

Tussen Brasserie Westbeer en het nieuwe parkeerterrein bouwen we Havenbalkon 6. Een nieuw betonnen plateau met houten keerwanden en zitbanken. Dit balkon wordt een groot rustpunt met zitbanken dat uitkijkt over het water en waarvan je via trappen naar de speelplaats en het strandje kan. Naast de bouw van het Havenbalkon passen we ook de rijbaan aan. Tevens leggen we een voetpad aan als schakel tussen de wandelpromenade en de dijk richting de sluizen.

Havenbalkon 6

Uitvoering en planning.

Het werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van Hese Infra B. Ze starten 29 augustus 2022 met de inrichting van het werkterrein en het opbreken van de zeedijkbekleding ter plaatse van het havenbalkon.
Tijdens de werkzaamheden blijven beide parkeerterreinen bereikbaar. Alleen met het asfaltwerk zal het parkeerterrein nabij de Oude Veerhaven twee dagen niet bereikbaar zijn. Deze werkzaamheden staan gepland voor begin oktober. Volgens planning zal het werk medio maart 2023 gereed zijn.  

Contact.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer L. Hage van ons team Techniek (14 0115).

 

Asfaltonderhoud 2022.

Aannemingsbedrijf KWS voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat we een aantal wegen, voet- en fietspaden moeten reconstrueren. Voor de kern Terneuzen gaan we in de volgende straten en wegen aan de slag.

Gedeelte fietspad Rooseveltlaan.

Het betreft een gedeelte fietspad tussen de Brug van Othene en de Vrijheidslaan. Alleen het gedeelte met veel wortelopdruk vernieuwen we. Dit is vanaf de Vrijheidslaan over een lengte van circa 200 meter. We verwijderen de totale asfaltconstructie. De fundering profileren we en we brengen een betonverharding aan.  
Voor uitvoering van het werk sluiten we het fietspad geheel af. Een omleiding voor de fietsers stellen we in via de Dixielandkade.
We voeren de werkzaamheden uit van 31 oktober tot en met 11 november 2022.

Rooseveltlaan fietspad

 

Gedeelte Akkerwindelaan.

Het betreft de ‘hoofdroute’ door het wijkgedeelte. De toplaag van de rijbaan frezen we en we brengen twee nieuwe asfaltlagen aan. Tevens vernieuwen we de trottoirs en betonbanden. Ook in de parkeerplaatsen brengen we nieuwe betonklinkers aan.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het weggedeelte geheel af.
De werkzaamheden staan ingepland van 26 september tot en met 21 oktober 2022.

Akkerwindelaan

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

Fietstunnel onder Churchilllaan.

In het tunneltje vernieuwen we het rijwielpad. De betonconstructie herstellen we waarna we een nieuwe deklaag asfalteren.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het tunneltje geheel af.
We voeren de werkzaamheden uit van 26 tot en met 28 oktober 2022.

Fietstunnel onder Churchilllaan

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.


Contact.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B. Krügmann van ons team Techniek (14 0115).

 

Plan Veerhaven ALGEMEEN

We gaan de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting 6 jaar duren. Inmiddels zijn 4 van de 6 fasen uitgevoerd.

Meer informatie over plan Veerhaven