Werkzaamheden Terneuzen

Rioolwerk Willem Kloosstraat.

We gaan rioolwerkzaamheden uitvoeren in de Willem Kloosstraat te Terneuzen. De riolering is dringend aan vervanging toe.

Uit te voeren werkzaamheden.
De bestaande riolering wordt vervangen door een nieuw pvc riool. Gelijktijdig leggen we een extra regenwaterriool aan tot aan de vijver aan de Frederik van Eedenstraat. De regenwaterriolen in de Vondelstraat en de PC Hooftstraat sluiten we aan op dit nieuwe regenwaterriool zodat een groot deel van het verhard oppervlak in de wijk afgekoppeld wordt van de riolering.  
Na aanpassing van de riolering brengen we een nieuwe fundering aan onder de rijbaan. Nieuwe trottoirs, banden en bestrating leggen we aan met verkeersplateaus op drie kruisingen. In het gedeelte Bellamystraat waar we doorheen moeten voor het nieuwe regenwaterriool, leggen we een nieuw trottoir aan en herstellen we de asfaltverharding. Ook op de aansluiting met de Frederik van Eedenstraat herstellen we de asfaltverharding.  

rioolrenovatie reconstructie

Planning en verkeersmaatregelen.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.
De Willem Kloosstraat sluiten we geheel af voor alle verkeer. Ook het gedeelte Bellamystraat en Frederik van Eedenstraat sluiten we tijdelijk af.   

Voor eventuele vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer J. van de Walle van ons team Techniek (te bereiken onder 14 0115).

 

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen.

Aannemingsbedrijf Geldof BV gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
In Terneuzen gaan we aan de slag in de volgende straten.

Trottoirs Katspolder.
Gedeelten van trottoirs in de Michiel de Ruijtersingel, Van Swietenstraat, Willem Barentszstraat, Abel Tasmanstraat en Van Kinsbergenlaan vernieuwen we. De bestaande banden en tegels breken we op en nieuwe banden en tegels brengen we aan. Voorafgaand aan ons werk zal DNWG kabels en leidingen vernieuwen.
Voor uitvoering van het werk zullen we tijdelijk halve wegafzettingen plaatsen.
Naar verwachting kunnen we de werkzaamheden pas in het voorjaar van 2020 aanvangen.   

Diepenbrockstraat.
In enkele gedeelten van de straat zijn schades ontstaan door wortelopdruk van de bomen. Deze herstellen we als ook de plaatsen waar spoorvorming in de rijbaan is opgetreden.  
Voor uitvoering van het werk sluiten we de desbetreffende gedeelten af voor alle verkeer.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.   

Geraniumstraat.
Het betreft de gedeelten tussen de Rozenstraat en Azaleastraat en Narcisstraat en Axelsestraat. We breken de rijbaangedeelten op en verstevigen de fundering. Daarna brengen we de gebakken klinkers terug aan. Gedeelten trottoirs vernieuwen we en de dwarsparkeerplaatsen worden herstraat.  

Onderhoud bestratingen

Voor uitvoering van het werk sluiten we de gedeelten af voor alle verkeer.
De werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2019 aanvangen.   

Bewoners en belanghebbenden brengen we op de hoogte van het tijdstip waarop de werkzaamheden in hun straat worden uitgevoerd. Getracht wordt om hinder voor het verkeer en overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken.
De uitvoeringsperiodes zijn uiteraard afhankelijk van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer M. IJzerman van ons team Techniek (14 0115).

 

Asfaltonderhoud 2019

Aannemingsbedrijf BAM Infra voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspecties is gebleken dat er een aantal wegen, parkeerterreinen, fiets- en voetpaden gereconstrueerd dienen te worden.
In Terneuzen gaan we op onderstaande locaties aan de slag.

Gedeelte Guido Gezellestraat
Het betreft het gedeelte tussen de verkeerslichten op het kruispunt Alvarezlaan en rotonde Rooseveltlaan.
We frezen beide rijbanen 8 cm diep en brengen 2 nieuwe asfaltlagen aan. Als laatste egaliseren we de berm die we opnieuw inzaaien.

Wegonderhoud

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

Gedeelte Churchilllaan
Het betreft het gedeelte vanaf de rotonde aan de Professor Zeemanstraat tot aan rotonde Rooseveltlaan.
We frezen 8 cm van de verharding en brengen 2 nieuwe asfaltlagen aan. Langs een gedeelte van de rijbaan vernieuwen we de goot en banden en verwijderen we een invoegstrook en oude inritten. Als laatste brengen we de markeringen terug aan.

Wegenonderhoud

Voor uitvoering van het werk sluiten we het weggedeelte geheel af voor alle verkeer. Een tijdelijke omleidingsroute wordt ingesteld.
De werkzaamheden zijn ingepland van 12 tot en met 30 augustus 2019.

Van Diemenstraat
De parkeerterreinen aan de Van Diemenstraat frezen we en worden opnieuw geasfalteerd. We wijzigen de toegangen door inritconstructies aan te leggen. Als laatste markeren we de parkeervakken op de nieuwe asfaltverharding.

Wegenonderhoud

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

Gedeelte fietspaden Oude Vaart
De fietspaden tussen het kruispunt met de Guido Gezellestraat en de Kamillestraat verwijderen we. Nieuwe fietspaden leggen we terug aan vanaf het kruispunt tot aan de aansluiting met Vliegende Vaart. Deze fietspaden worden in beton aangebracht op een nieuwe fundering. Daarmee zal geen beschadiging meer aan het fietspad ontstaan door wortelopdruk. Tevens vernieuwen we het gedeelte trottoir aan de noordzijde en profileren we de bermen.

Wegenonderhoud

Voor uitvoering van het werk sluiten we gefaseerd een halve rijbaan af.
De werkzaamheden zijn ingepland van 12 augustus tot en met 7 oktober 2019.

Gedeelte paden langs Otheense Kreek
De paden tussen de Maassingel en de noordelijke jachthaven knappen we op. De bestaande verharding maken we schoon en repareren we plaatselijk, waarna we een nieuwe asfaltlaag aanbrengen.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de paden tijdelijk af.
DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

wegreconstructie

 

Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer of bewoners en belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer D. Merckx van ons team Techniek (14 0115).

 

Plan Veerhaven fase 4

De Terneuzense Veerhaven en omgeving wordt in fasen opgewaardeerd. We starten nu met de vierde fase van het plan: de aanleg van 2 nieuwe voetgangersverbindingen. 

Wat gaan we doen?
Op twee locaties voeren we werkzaamheden uit, bij de oversteek van de Westkolkstraat naar de boulevard en bij de oversteek vanuit de Grenulaan naar de oostsluis. We leggen nieuwe looproutes aan met trappen tot op de dijk. Ook een nieuwe op- en afrit voor voetgangers nabij het kruispunt van de Binnenvaartweg. De looproutes worden uitgevoerd zoals de eerder aangelegde routes nabij het Stadhuisplein en de Scheldeboulevard.

Uitvoering en hinder

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gilde Infra BV. Diverse verkeersmaatregelen worden genomen om het werk veilig  uit te voeren. De Binnenvaartweg moeten we tweemaal kruisen die daarvoor tijdelijk deels wordt afgesloten. Met halve wegafzettingen en verkeersregelaars werken we zodat er mogelijk wat verkeershinder zal ontstaan.

Het laatste deel van het werk zijn de trappen bij de aansluiting van de Binnenvaartweg naar de oostsluis met een hellingbaan voor voetgangers. De uitvoering hiervan stemmen we af op de aanleg van een rotonde op dit kruispunt.    

Plan Veerhaven

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

Voor eventuele vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer J. van de Walle van ons team Techniek (14 0115).

 

Plan Veerhaven

We gaan de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting 6 jaar duren. Inmiddels zijn 3 van de 6 fasen uitgevoerd.

Nieuwstraat richting Westbeer

Meer informatie over plan Veerhaven