Archief

  • Archief vergaderingen 2010 - 2012

    Hier vindt u de agenda's inclusief vergaderstukken en de verslagen van de raadscommissies en van de gemeenteraad in de periode 2010 - 2012. Vanaf 2012 vindt u de stukken op https://terneuzen.raadsinformatie.nl/

  • Archief raadsvragen 2010 - 2018

    Hier vindt u per politieke partij een overzicht van de gestelde raadsvragen en verzoeken om inlichtingen aan. En de beantwoording hiervan door het College van Burgemeester en Wethouders. Het gaat om de periode 2010-2018.

  • Rekenkamercommissie Terneuzen 2006 - 2013

    Hier vindt u de stukken van de Rekenkamercommissie in de periode 2006 - 2013.