Rekenkamer Terneuzen

De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten heeft. Zo helpt de rekenkamer bij de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie.

Leden
De rekenkamer van Terneuzen bestaat uit vier leden van buiten de gemeentelijke organisatie:

  • Nick de Wint (voorzitter)
  • Kees Kort (lid)
  • Remy Lemmens (lid)
  • Rutger Wondergem (lid)

De leden zijn door de gemeenteraad benoemd.

Bekijk het overzicht hoofd- en nevenfuncties leden rekenkamer Terneuzen.

De rekenkamer van de gemeente Terneuzen werkt samen met de rekenkamers van Hulst en Sluis.

Onderzoeken

De rekenkamer onderzoekt of het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en beheer:

  • voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
  • met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);
  • voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).

De rekenkamer onderzoekt hoe zaken zijn gegaan, hoe keuzes tot stand zijn gekomen en welke lessen er zijn voor de toekomst. De rekenkamer stelt onderzoeksrapporten op met conclusies en aanbevelingen en stuurt deze aan de gemeenteraad.

Onderzoeksonderwerpen en contact
De rekenkamer bepaalt zelf haar onderzoeksonderwerpen. De raad, maar ook inwoners van Terneuzen, kunnen zonder enige verplichting onderwerpen aandragen.
Wij brengen u graag in contact met de rekenkamer. Stuur uw vraag aan griffier@terneuzen.nl

Voormalige rekenkamercommissie Hulst – Terneuzen
Tot en met het jaar 2023 had onze gemeente een gezamenlijke rekenkamercommissie met Hulst. U vindt hier jaarverslagen en onderzoeksrapporten van de voormalige rekenkamercommissie.