Geef de broedresultaten in uw nestkast door

Het is lente en de koolmeesjes beginnen weer te broeden. Heeft u meegedaan met het nestkastenproject voor koolmezen van de gemeente Terneuzen?

Houd uw nestkast in de gaten en geef de broedresultaten en uw nestkastnummer per e-mail door aan Jenny DeLaet van de Universiteit Gent via Jenny.DeLaet@UGent.be.