Voorgenomen besluit Handelspoort 1 als regionale opvanglocatie voor asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzoekt om in het voormalig Neckermann-gebouw aan de Handelspoort een regionale opvanglocatie te realiseren. De asielopvang in Nederland staat nog steeds onder grote druk. Er zijn niet genoeg opvangplekken voor asielzoekers. Daarom heeft het college het voorgenomen besluit genomen om voor tien jaar mee te werken aan dit verzoek. Dit ligt op 11 juni voor aan de gemeenteraad. Daarna neemt het college een besluit.

Het college vindt het belangrijk om de verantwoordelijkheid in de asielcrisis te blijven nemen. Er is sprake van een schrijnende situatie. In Zeeland is de afspraak gemaakt dat er in de gemeenten Terneuzen, Goes en Middelburg een regionale opvanglocatie komt. Dat is een locatie die voor minimaal tien jaar beschikbaar is voor de opvang van asielzoekers. Afgesproken is dat er in Zeeuws-Vlaanderen vierhonderd opvangplekken komen. De locatie in Terneuzen is na aanpassing geschikt voor tweehonderd opvangplekken.

Handelspoort 1 als opvanglocatie

De gemeente heeft geen eigen locaties die geschikt zijn voor een opvanglocatie van het COA. Daarom onderzocht het COA de mogelijkheden om particuliere panden of gronden te kopen of te huren. Zij hebben vooraf de locatie en het gebouw aan Handelspoort 1 getoetst. Daaruit bleek dat dit een geschikte plek is. Het COA heeft een huurovereenkomst bereikt met de eigenaar van Handelspoort 1 in Terneuzen voor tien jaar. Zo dragen wij bij aan een oplossing.

Informeren en meenemen van de omgeving

Het pand aan de Handelspoort is niet van de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk om haar inwoners te informeren over dit voorgenomen besluit. De bewoners en ondernemers die in de buurt van de locatie wonen of zijn gevestigd, hebben een brief ontvangen over dit besluit. Voor meer informatie en het stellen van vragen kunnen zij terecht op www.terneuzen.nl/opvang
Daarnaast is sinds 1 januari de Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat de initiatiefnemer, in dit geval het COA, verantwoordelijk is voor het betrekken van de omgeving bij de procedure voor de vergunning.

Inloopbijeenkomst donderdag 18 april

In afstemming met het COA organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op de locatie, Handelspoort 1. Op donderdag 18 april van 16.00-19.00 uur is iedereen van harte welkom om binnen te lopen en vragen te stellen. Ook haalt het COA bij de aanwezigen reacties op over hoe zij betrokken willen worden bij het vervolg.

Situatie voormalige bibliotheek

Sinds juli 2022 is in de voormalige bibliotheek in Terneuzen een crisisnoodopvang. De gemeente droeg vanaf dat moment zorg voor het volledige beheer van deze locatie. Het COA heeft aangeboden de opvanglocatie over te nemen als noodopvang. De raad heeft op 1 februari 2024 hiermee ingestemd, tot het moment dat de regionale opvanglocatie gerealiseerd is.