Woonruimte voor statushouders op Markt 15 Axel

Het college heeft besloten om vanaf 15 april woonruimte te bieden aan statushouders. Het gaat om zestien mensen die in Nederland mogen blijven. Zij krijgen een plek in voormalig hotel Het Wapen van Zeeland. Hier kunnen zij inburgeren en meedoen aan onze samenleving.

Landelijk is er sprake van een grote achterstand op het beschikbaar stellen van woningen voor statushouders. Het Rijk bepaalt elk halfjaar voor hoeveel statushouders de gemeenten een woonruimte moeten vinden. Door de beperkte woningvoorraad moet ook de gemeente Terneuzen nog een groot deel van de taakstelling invullen. Het college vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid hierin te nemen en biedt daarom vanaf 15 april deze woonruimte aan.

Over de statushouders

De statushouders zijn zonder familie gevlucht voor oorlog of andere onveilige situaties. Zij hebben in Nederland asiel aangevraagd en een verblijfsvergunning gekregen. Nu kunnen zij zich vestigen in Terneuzen en starten met hun inburgering. Meestal komt de rest van het gezin achteraan. Zodra het gezin ook in Nederland is, kunnen de woningcorporaties een passende woning toewijzen. 

Inloopmoment

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopmoment op woensdag 15 april van 16.00-17.00 uur. Het inloopmoment organiseert de gemeente samen met de eigenaar van het pand en vindt plaats in het gebouw aan Markt 15 in Axel.