Zorg voor visdiefjes in Terneuzen, samenwerken aan oplossingen

Het broedseizoen van de visdiefjes, een beschermde vogelsoort, begint weer. Ze arriveren half april en broeden van begin mei tot eind juli. Visdiefjes kunnen voor overlast zorgen, maar ze horen bij een stad als Terneuzen aan de Westerschelde. De Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen werken samen om het leefgebied van de visdief te verbeteren en daarmee de overlast in het centrum van Terneuzen te verminderen.

Al ruim tien jaar zorgen we ervoor dat de visdiefjes kunnen broeden op ingerichte broedplaatsen buiten de stad. Er zijn onder andere broedplaatsen in de Margarethapolder en nabij Dow. Sinds 2022 hebben we ook een drijvend broedeiland. Daarnaast doen we een beroep op pandeigenaren. Samenwerken aan oplossingen zorgt ervoor dat er minder hinder in de stad is en meer visdiefjes naar de ingerichte broedplaatsen trekken. Pandeigenaren zijn zelf verantwoordelijk om te voorkomen dat visdiefjes broeden op het dak. Wij adviseren om maatregelen te nemen. Deze maatregelen variëren van een netconstructie tot linten en vogelvliegers of een combinatie hiervan. 

Gratis lint 

De gemeente heeft dit jaar weer gratis lint beschikbaar voor pandeigenaren met een plat dak met kiezels. Dit kunt u afhalen bij de publieksbalie in het stadhuis, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. 


Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de visdiefjes op deze webpagina. Voor deskundig advies over visdiefjes en het treffen van maatregelen, kunt u contact opnemen met ecoloog Alex Wieland via tel. 06 1235 2169.