Nationale energietransitieprojecten

De overheid werkt via een groot aantal programma’s en projecten aan een duurzame toekomst voor Nederland. Een en ander is nodig om in de toekomst de verwachte energiebehoefte van de industrie te kunnen leveren. De projecten die bij de energietransitie horen hebben langdurige effecten op de regio.

Sommige energietransitieprojecten komen op het grondgebied van de gemeente Terneuzen. Zij zorgen hier voor een ruimtelijke impact. De nationale projecten zijn:

  • 380 kV Zeeuws-Vlaanderen
  • Programma Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ)
  • Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
  • Nieuwbouw kerncentrales Borssele

Informatie en reactie

Vanaf vrijdag 23 februari kunt u de Kennisgeving voornemen en voorstel voor participatie (VenP) voor de nieuwe kerncentrales inzien. Vanaf die datum kunt u ook de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) van het VAWOZ inzien. Op onze website vindt u meer informatie over alle projecten en de mogelijkheid om uw reactie te geven op de plannen.