Bedrijfsafval inzamelen

De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Bedrijven of instellingen moeten zelf zorg dragen voor de inzameling van hun afval.
U kunt een contract met de gemeente afsluiten voor de inzameling van het bedrijfsafval. Ook kunt u ervoor kiezen het bedrijfsafval te laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.
 

Container kapot of extra laten legen

Heeft u al een bedrijfscontainer van ons en is deze kapot of wilt u deze container extra laten legen? Maak dan een afspraak via ons afsprakensysteem.
 

Kapotte bedrijfscontainer laten vervangen

Bedrijfscontainer extra laten legen

 
Kosten of meer  informatie?

De kosten van het inzamelen van bedrijfsafval zijn afhankelijk van de aan te bieden hoeveelheid en de frequentie van ophalen. Voor een prijsopgave of meer informatie kunt u het contactformulier invullen of bellen met 14 0115.

De volledige en actuele tekst van de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.