Kadastrale gegevens

Diverse kadastrale gegevens kunt u bij de gemeentelijke kadastrale balie verkrijgen (met een kopie van de kaart). Er zijn aan deze dienstverlening wel kosten verbonden.
Dergelijke gegevens kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij erfgrensconflicten. Of als u wilt weten wie de eigenaar van een stuk grond is. Ook dan kunt u bij de kadastrale balie terecht.

De Kadastrale balie is een onderdeel van de publieksbalies van de gemeente. Deze dienstverlening is beschikbaar in Terneuzen. Maak vooraf een afspraak door te bellen naar 14 0115.

U kunt ook rechtstreeks digitaal uw aanvragen bij het Kadaster doen.

Kosten

De tarieven die wij hanteren zijn gelijk aan die van het Kadaster zelf, zie de tarievenlijst van het kadaster.