Landmeten

De gemeente Terneuzen heeft een eigen Landmeetkundige dienst. Deze dienst verricht wettelijke taken zoals:

  • het meten van gebouwen voor het bijhouden van de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG)
  • het meten van topografie (wegen, groenvlakken) voor de basisadministratie grootschalige topografie (BGT) en de gemeentelijke taken op het gebied van wegen, groen en riolering

De landmeter zet ook de nieuwe grenzen uit bij aan- of verkoop van gemeentegronden. Daarna wordt, samen met de nieuwe eigenaar van de grond, de definitieve grens aangewezen aan het Kadaster.

Voor nieuwbouwprojecten zet de landmeter ook de zogenaamde rooilijn uit. Dat is de lijn op een kavel of perceel waar de voorzijde van de nieuwe bebouwing moet worden neergezet. Hierbij wordt ook een advies hoogte-vloerpeil gegeven.

Voor bedrijven die in opdracht van de gemeente werken, wordt op verzoek ook de zogenaamde digitale ondergrond beschikbaar gesteld.
 

Heeft u een conflict over erfgrenzen?

De gemeente geeft geen grenzen aan tussen percelen voor particulieren. Ook gemeentelijke grenzen die niet wijzigen, zet de gemeente niet uit. Als u wilt weten waar uw erfgrenzen liggen, kunt u het beste direct contact opnemen met het Kadaster. Neem contact op met het Kadaster.