Rioolverstopping

Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Als bewoner bent u verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen terrein. Zie figuur 1.
Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan bent u (of de verhuurder van de woning) zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping.
Als de verstopping in gemeentegrond zit, dan zijn wij verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping. Dit repareren we kosteloos, behalve als de verstopping aantoonbaar veroorzaakt is door verkeerd gebruik of als het ontstoppingsstuk stuk is.

Een kleine verstopping kunt u vaak verhelpen door uw afvoerputje(s) in de woning te ontstoppen. Of de zwanenhals (sifon) schoon te maken.
Als dat niet helpt, moet u uw ontstoppingsstuk op de erfscheiding van uw perceel op (laten) graven en controleren (zie figuur 1). Deze kosten zijn altijd voor uw eigen rekening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: schematische weergave van de rioolaansluitingen ten opzichte van de erfgrens.
Op particulier terrein bevindt zich de particuliere huisaansluiting. Hier zit ook, vlak voor de erfgrens, het ontstoppingsstuk/erfscheidingsput.
Op gemeentegrond bevindt zich het gemeentelijke deel van de huisaansluiting en de gemeentelijke hoofdriolering.

Hoe weet ik of de onstopping op mijn terrein of op gemeentegrond zit?
 • Als het ontstoppingsstuk ‘droog’ staat, dan zit de verstopping in de riolering op uw terrein. Dit moet u (of de verhuurder van de woning) dan ook zelf oplossen.
  Als u hiervoor een ontstoppingsbedrijf inschakelt, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.
 • Als het ontstoppingsstuk vol staat met water, dat zit de verstopping in het riool in gemeentegrond. Is dit het geval, neem dan altijd contact met ons op via telefoonnummer 14 0115. Buiten kantooruren belt u voor dringende zaken naar tel. 088-2052066.
  De verstopping verhelpen wij zo snel mogelijk en zonder kosten. Behalve als er aantoonbaar sprake is van verkeerd gebruik of als uw ontstoppingsstuk stuk is. Dan zijn de kosten voor uw rekening.
 • Is er geen ontstoppingsstuk aanwezig? Dan ligt de grens in de huisaansluiting (rioolaansluitleiding) buiten het eigen terrein. Vanaf de erfscheiding gemeten, op 0,5 meter in gemeentegrond.

Als u zonder overleg met ons zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt voor het verhelpen van een verstopping in het riool in gemeentegrond, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Bovendien hebben derden geen toestemming om te werken in gemeentegrond.

Melden van een verstopping

Heeft u last van een verstopping? Wij zijn telefonisch bereikbaar via tel. 14 0115. Buiten kantoortijden kunt u voor dringende zaken bellen naar 088-2052066.
Voor minder dringende gevallen kunt u ook een MOR-melding doen. Twijfelt u of de rioolverstopping zich op particulier terrein of op gemeentegrond bevindt? Neem dan altijd contact met ons op.

Hoe kan ik een verstopping voorkomen?

Het voorkomen van verstoppingen begint bij een goed rioolgebruik. De belangrijkste oorzaken van verstoppingen zijn het doorspoelen van vaste stoffen en producten op olie- en chemische basis.
De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de inhoud (lozing) van de huisaansluiting op het gemeentelijke hoofdriool. Producten en stoffen die niet thuishoren in de riolering zijn:

 • Vaste stoffen zoals:
  Luiers en plakstrips daarvan, schoonmaakdoekjes op textiele basis, maandverband, inlegkruisjes, tampons, overig textiel, watten(producten), groente- en tuinafval, koffie- en etensresten, pleisters, verbandmiddelen, kattenbakkorrels, plastic enzovoort.
 • Olie(producten) en chemische stoffen zoals:
  resten motor- en kruipolie, petroleum, peut, terpentine, thinner, ammoniak, chloor, vlekkenwater, beton, lijm en verfresten (ook op waterbasis), bestrijdingsmiddelen, medicijnen, fotochemicaliën, zinkhoudend afval, frituurvet, slaolie, braadvet, enzovoort.

Lozing van deze producten kan leiden tot verstoppingen in de particuliere huisaansluiting, maar ook in de gemeentelijke hoofdriolering. Ook kan het lozen leiden tot forse stankoverlast, vervuiling van het milieu en verstoring van biologie. Daarnaast kunnen etensresten ook ongedierte, zoals ratten aantrekken. Het is dus beter om voor deze stoffen de daarvoor bestemde afvalcontainer te gebruiken. En olie-/chemische stoffen in te leveren bij de regionale milieustraat.

Hoe zie ik een verstopping aankomen?

Vaak zijn de eerste kenmerken van een verstopping het borrelen van lucht in de afvoerleiding, geluid uit de afvoerleiding en het slecht weglopen van water.

Waar vind ik het ontstoppingsstuk?

Het ontstoppingsstuk hoort bij uw woning. Het bevindt zich meestal tussen de woning en de erfscheiding (zie figuur 1).
Over het algemeen komt de rioolbuis ter hoogte van het toilet de woning uit. Deze loopt via de kortste route naar de straat.
Op de bouwtekening van uw woning treft u hoogstwaarschijnlijk nuttige informatie aan over de ligging van de riolering op uw perceel. Van een groot aantal woningen hebben wij een schets van de plaats van de particuliere huisaansluiting. U kunt deze kosteloos opvragen via telefoonnummer 14 0115 of gebruik het contactformulier.

In sommige gevallen is bij de aanleg van het riool op uw perceel door de bouwers geen ontstoppingsstuk aangebracht. In dit geval moet u bij een verstopping een opening laten maken nabij de perceelgrens. Dit kan door een gat in de buis te (laten) boren. De verdere aanpak is hetzelfde als omschreven onder het kopje 'Hoe weet ik of een verstopping op mijn perceel of op gemeentegrond zit?'

U kunt er ook voor kiezen om alsnog een ontstoppingsstuk te plaatsen. Bij een een volgende verstopping is de oorzaak dan makkelijker vast te stellen. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 0115.