Veelgestelde vragen

We hebben de veelgestelde vragen over water- en rioolbeheer voor u op een rijtje gezet.

Staat uw vraag er niet bij? U kunt contact met ons opnemen via ons algemene telefoonnummer 14 0115. Of maak een Melding openbare ruimte.

Waarom zijn er drie nieuwe verordeningen voor water- en rioolbeheer?

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren, moeten we ons voorbereiden op klimaatverandering. We moeten onder andere rekening houden met hevigere regenbuien, perioden van droogte en hitte en gevolgen van mogelijke overstromingen. Rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering noemen we 'ruimtelijke adaptatie’ of ‘klimaatadaptatie’.
Al in 2015 is in het Deltaprogramma de ambitie vastgelegd om Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. In ons beleid krijgen we de onderwerpen klimaatbestendig en waterrobuust inrichten steeds vaker een plek. De afgelopen jaren zijn de gevolgen van klimaatsverandering steeds merkbaarder geworden. Als samenleving moeten we inspelen op deze veranderende situaties.
Daarnaast constateerden we dat het nodig was om de juridische basis voor water- en rioolbeheer te verbeteren. Dit willen we doen met drie nieuwe verordeningen.

De verordening rioolaansluiting en eenmalig aansluitrecht 2022 geeft duidelijkheid over het eigendom van riolering. Daarnaast vormt deze verordening de basis voor het in rekening brengen van de kosten voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering.

Door duurzamer om te gaan met regenwater kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatdoelstellingen. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Met de verordening afvoer hemel- en grondwater vragen we onze burgers en bedrijven ook een bijdrage te leveren. Omgaan met de gevolgen van klimaatveranderingen is een verantwoordelijkheid voor iedereen.

Bij bestemmingsplanwijzigingen zijn initiatiefnemers verplicht om een waterberging op eigen terrein te realiseren. Ook de Verordening afvoer hemel- en grondwater kan burgers, bedrijven en initiatiefnemers verplichten om een waterberging op eigen terrein te realiseren.
Het realiseren van een waterberging op eigen terrein is niet altijd mogelijk. Via het waterbergingsfonds kun je deze verplichting – onder voorwaarden – afkopen. Met de verordening Waterbergingsfonds willen we deze regeling juridisch borgen.

Mag ik zelf een aansluiting op de gemeentelijke riolering maken?

Nee, dat mag niet. Hierdoor kan namelijk schade aan het gemeentelijk riool ontstaan. Om dat te voorkomen, leggen wij de aansluiting aan.

Hoe weet ik of en waar mijn woning is aangesloten op de gemeentelijke riolering?

In principe heeft iedere woning voor de afvoer van afvalwater een aansluiting op het gemeentelijk riool. Als er in de buurt van jouw perceel gemeentelijke riolering aanwezig is, ben je verplicht hierop aan te sluiten. Dit geldt niet voor het buitengebied.
Als je niet zeker weet wat geldt voor jouw perceel, kun je contact met ons opnemen.

Hoe weet ik waar mijn woning is aangesloten?

Over het algemeen komt de rioolbuis ter hoogte van het toilet de woning uit. Deze loopt via de kortste route naar de straat. Op de bouwtekening van uw woning treft je hoogstwaarschijnlijk nuttige informatie aan over de ligging van de riolering op uw perceel. Van een groot aantal woningen hebben wij een schets van de plaats van de particuliere huisaansluiting. Je kunt deze kosteloos opvragen via 14-0115. Ook kun je hiervoor het contactformulier gebruiken.

Als je woning bij een rioolvervanging ook is aangesloten op een hemelwaterriool hebben wij waarschijnlijk gegevens over de ligging van de hemelwateraansluiting. Je kunt deze kosteloos opvragen via 14-0115. Ook kun je hiervoor het contactformulier gebruiken.

Hoe weet ik of er in mijn straat een gemengd of gescheiden rioleringsstelsel ligt?

Als je in de straat vlak naast elkaar twee putdeksels ziet liggen, dan ligt er bij jou in de straat waarschijnlijk een gescheiden riool. De putdeksels hebben dan de opschriften regenwater en vuilwater.
Als je maar één putdeksel ziet liggen (met het opschrift vuilwater of DWA) dan ligt er bij jou in de straat waarschijnlijk een gemengd riool.

Als je niet zeker weet wat voor riool er ligt, kunt je dit ook altijd aan ons vragen.

Wat gebeurt er als het riool in mijn straat wordt vervangen?

Als we een gemengd riool (1 buis) vervangen door een gescheiden riool (twee buizen) vragen we of je wilt meewerken aan de afkoppeling. We sluiten in ieder geval de aanwezige huisaansluiting aan op het vuilwaterriool. Hier hebben we geen toestemming voor nodig. Als je meewerkt aan de afkoppeling maken we daarnaast een aansluiting voor de afvoer van het hemelwater. Via deze afvoer voeren we zoveel mogelijk hemelwater af. Vaak gaat het om het hemelwater dat aan de voorzijde van het dak van de woning valt. We proberen ook andere regenafvoeren af te koppelen. Dit kan alleen als het perceel gemakkelijk toegankelijk is en de afvoeren niet te ver van het hoofdriool zijn gelegen.
De werkzaamheden in je tuin voeren we met de hand uit. Dit doen we om schade te voorkomen. Eventuele beplanting die kapot gaat tijdens de werkzaamheden, vergoeden we.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van vuilwater en regenwater zodat het vuilwaterriool niet onnodig wordt belast met regenwater. We brengen zo minder schoon water naar de zuivering.

Wanneer moet ik beslissen of ik wil afkoppelen?

Voor onze aannemer met de werkzaamheden (zie ook de vraag: wat gebeurt er als het riool in mijn straat wordt vervangen?) begint, ontvang je van ons een toestemmingsformulier. Met dit formulier geef je ons toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden op jouw perceel voor het afkoppelen van hemelwater.

Hoe vaak mag water op straat voorkomen?

Bij extreme regenval kan het zo zijn dat niet al het hemelwater direct wordt afgevoerd door de riolering. Het water komt dan op straat te staan. Bij een gescheiden riolering gaat het om hemelwater, maar ook bij gemengde riolering kan water op straat komen te staan. Veelal zal het dan ook gaan om hemelwater, maar het water kan ook afvalwater bevatten.

Een rioolstelsel is zo ontworpen dat één keer per twee jaar water op straat kan komen te staan. Door klimaatverandering kan vaker water op straat komen te staan. Ook zal de hoeveelheid water die op zo’n moment op straat komt te staan, groter worden. Hemelwater tijdelijk op straat bergen is een manier om wateroverlast in woningen tegen te gaan.