Buitenlands huwelijk registreren

Bent u in het buitenland getrouwd? Dan moet u uw huwelijk laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Registreren van uw buitenlandse huwelijk

Het registreren van uw buitenlandse huwelijk doet u aan de balie. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via 14 0115.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • De originele, rechtsgeldige huwelijksakte, zo nodig met vertaling en legalisatie.
  • Het huwelijk moet in het land waar u getrouwd bent rechtsgeldig zijn. Dit betekent dat de huwelijksakte is opgesteld volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.
  • Voor het registreren van uw buitenlandse huwelijk is de originele huwelijksakte nodig. Is deze niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan is het nodig dat u de huwelijksakte laat vertalen door een beëdigd vertaler.
  • Buitenlandse huwelijksakten moeten meestal in het land waar u bent getrouwd worden gelegaliseerd.

Buitenlandse huwelijksakte wordt Nederlandse huwelijksakte

Heeft u of uw echtgeno(o)t(e) de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u uw buitenlandse huwelijksakte laten inschrijven in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand. Dit kunt u doen bij de gemeente Den Haag. Dit geldt ook als u erkend vluchteling bent. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Meer informatie

Trouwen en het buitenland