Echtscheiding

Wilt u gaan scheiden? Dan heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient voor u het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Zodra de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan, moet uw advocaat de echtscheiding binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Meenemen naar de advocaat
  • Een afschrift van de huwelijksakte.
  • Van beide partners een uittreksel uit de Basisregistratie Personen met vermelding van nationaliteit.
  • Afschriften van de geboorteakten van minderjarige kinderen.

U kan ook zonder de gevraagde documente langsgaan bij een advocaat. De advocaat zal in veel gevallen zelf contact opnemen met de gemeente om de documenten op te vragen.

Inschrijving echtscheiding bij de gemeente

Voor het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente is nodig:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving.
  • Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking.
  • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen van de partijen beroep heeft aangetekend. Dit is niet nodig wanneer beide (ex-)partners samen een schriftelijk verzoek indienen.

In de meeste gevallen zal uw advocaat de inschrijving bij de gemeente doorgeven.