Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. De omzetting vindt plaats door middel van een akte van omzetting. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.
 

Maak telefonisch een afspraak voordat u langskomt, via telefoonnummer 14 0115.

Meenemen

Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)