Huwelijksbevoegdheid, verklaring van

Wilt u in het buitenland trouwen? Dan kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid worden gevraagd. De verklaring is een internationaal document. Hierin verklaart de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand dat u in het buitenland een huwelijk mag aangaan. Om deze verklaring te kunnen krijgen moet in ieder geval één van de partners de Nederlandse nationaliteit hebben.

Waar kunt u terecht?

  • Woont u in Nederland? Vraag de verklaring aan bij de gemeente.
  • Hebt u in Nederland gewoond? Vraag de verklaring aan bij de gemeente waar u het laatst ingeschreven stond.
  • Woont u niet in Nederland en hebt u nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring aan bij de Nederlandse ambassade. Of bij het Nederlandse consulaat in het land waar uw huwelijk wordt voltrokken.

Voor het aanvragen van de verklaring van huwelijksbevoegdheid neemt u telefonisch contact met ons op via 14 0115.

Meenemen

Beide partners hebben nodig:

  • geldig legitimatiebewijs;
  • geboorteakte, te verkrijgen in uw geboorteplaats;
  • uittreksel van de bevolkingsadministratie met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat;
  • eventueel bewijs van ontbinding van uw vorige huwelijk, te krijgen in de gemeente waar het vorige huwelijk werd gesloten of waar de vorige partner is overleden.
  • als u in het buitenland woont: een bewijs dat u daar woont. En een bewijs van uw nationaliteit en burgerlijke staat afgegeven door de autoriteiten van dat land.

Let op: zijn de documenten niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moeten deze vertaald worden door een beëdigde tolk/vertaler.

Kosten

De kosten van een verklaring van huwelijksbevoegdheid zijn € 29,-.