Nieuws

 • Storing in verlichting stadskantoor

  04 oktober 2023

  In verband met een storing in de verlichting van het stadskantoor blijven de lichten dag en nacht branden.

 • Bomen kappen en herplanten

  04 oktober 2023

  Helaas moeten we de komende periode weer bomen kappen. We doen dit bij afnemende gezondheid van een boom. Ook kappen we bomen die de extreme droogte niet goed hebben doorstaan, schade veroorzaken of die dood zijn.

 • 6 t/m 9 oktober weekendafsluiting sluizencomplex

  04 oktober 2023

  Project Nieuwe Sluis Terneuzen werkt aan de definitieve wegen over het sluizencomplex. Komend weekend sluit het project een nieuwe rotonde aan op de bestaande weg. Daarnaast maken ze de aansluiting van de weg over de primaire waterkering tussen de rotonde en de noordbrug van de Oostsluis. Hierdoor is het sluizencomplex afgesloten van vrijdag 6 oktober 19.00 uur tot maandag 9 oktober 06.00 uur.

 • Provinciale subsidieregeling Impuls Jongerencultuur

  03 oktober 2023

  De Rijksoverheid verstrekt Specifieke Uitkeringen (SPUK’s) om jongeren te stimuleren vaker deel te nemen aan culturele activiteiten.

 • Nieuwe locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

  04 oktober 2023

  Er is nog steeds sprake van een aanhoudende instroom van vluchtelingen naar Nederland. Daarmee blijft ook de vraag naar opvangplekken hoog. Het college vindt het belangrijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij openen daarom nieuwe opvangplekken.

 • Gemeente Terneuzen laat sluitende begroting voor 2024 zien

  03 oktober 2023

  De begroting 2024 van de gemeente Terneuzen laat in de prognose voor komende jaren zien dat de financiën onder druk komen te staan. Dit komt vooral doordat gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen vanaf 2026. De begroting is de financiële vertaling van de ambities uit het bestuursakkoord ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’. De gemeenteraad bespreekt de begroting 2024 in november.

 • De Week van Respect

  27 september 2023

  De gemeente Terneuzen zet zich samen met de Respect Foundation in om jongeren te inspireren en te activeren om een bijdrage te leveren aan een respectvolle samenleving. Want wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee.

 • Bijeenkomst veilig online

  27 september 2023

  Op woensdag 11 oktober van 19.00 tot 21.00 uur bent u van harte welkom in de bibliotheek in Terneuzen. Er wordt een webinar uitgezonden waarin gastheer Kees van der Spek in gesprek gaat met de politie en de Hackhelpdesk over vormen van online fraude.

 • 14 oktober: bijeenkomst Campus Terneuzen

  27 september 2023

  Terneuzen krijgt in 2028 een nieuwe middelbare school. De Vliegende Vaart is de locatie voor deze school. Waar de school precies komt, onderzoeken we nog. Een deel van het sportpark én een deel van het bedrijventerrein bij de Rooseveltlaan vormen samen het onderzoeksgebied. Naast de nieuwe school willen we het gebied ontwikkelen als een brede onderwijscampus voor meerdere onderwijspartners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dit project noemen we Campus Terneuzen.

 • Officiële opening pumptrackbaan Axel

  27 september 2023

  Op vrijdag 22 september is de pumptrackbaan in Axel officieel geopend. Skaters, bmx’ers, steppers, skateboarders en kinderen in een rolstoel waren tijdens de opening van harte welkom.