Werkzaamheden Axel

Uit te voeren asfaltonderhoud 2024


Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden.
Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer, bewoners of belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken. 
Hierbij het overzicht van de locaties in Axel.

Rotonde Buitenweg Nieuwendijk

We verwijderen de geleidebanden en frezen de verharding. Daarna asfalteren we deklaag van de rijbaan en de fietsstrook in rode kleur. Ook een deel van de aansluitende wegen asfalteren we.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de rotonde geheel af. Een omleidingsroute stellen we in. 
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Gedeelte Kinderdijk

Het betreft het gedeelte vanaf de Langeweg tussen afslag parallelweg en Drieschouwen. We frezen de bestaande toplaag en brengen 2 nieuwe asfaltlagen aan. 
Voor uitvoering van het werk sluiten we het werkvak geheel af. Een omleidingsroute stellen we in. 
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Contactpersoon namens gemeente is de heer R. Bos.

 

Verkeershinder Axel.

In maart en april 2024 zal er verkeershinder zijn in en rond Axel. Diverse afsluitingen worden geplaatst om onderhoudswerken aan wegen en riolering uit te voeren. De provincie gaat aan de slag in de Buthdijk, gemeente aan de slag in gedeelten van de Kerkdreef, Buitenweg en Kanaalkade. 

Werkzaamheden Provincie, afsluiting Buthdijk.

De provinciale weg N686 aan de Buthdijk richting N62 Tractaatweg wordt opnieuw geasfalteerd. Ook voert provincie onderhoud uit aan de Buthbrug. Voor het werk aan de brug wordt er van 18 tot en met 22 maart een have wegafzetting geplaatst tijdens de werkuren.  Vanaf maandag 25 maart wordt de Buthdijk volledig afgesloten inclusief de rotonde aan de Zuidsingel Rooseveltlaan Lage weg. Dit betekent dat de westelijke ontsluiting van Axel richting N62 Tractaatweg gestremd is. De rotonde zal ’s middags 29 maart weer terug open gesteld worden, echter blijft de Buthdijk afgesloten tot 5 april. In het paasweekend van 30 maart tot en met 1 april wordt de Buthdijk tijdelijk terug open gesteld. In de periode van 8 tot en met 12 april is de Buthdijk overdag tijdens de werkuren weer afgesloten. 
Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer omgeleid via de Kinderdijk, Langeweg en N61 Tractaatweg. Connexxion rijdt die weken vanuit Axel via Magrette en Spui naar Terneuzen. Schapenbout is alleen vanaf de noordzijde bereikbaar.

Afsluiting rotonde Zuidsingel Buthdijk Axel

Tijdelijke afsluitingen voor rioolwerkzaamheden Axel. 

Aannemingsbedrijf Kumpen is bezig met het renoveren van gedeelten van de riolering in Axel. Hieronder vallen de Stationsstraat, Kerkdreef en Buitenweg. Voor uitvoering van deze gedeelten sluiten we de straten tijdelijk af. 

Stationsstraat en Kerkdreef.
In de week van 25 tot en met 29 maart zijn we in de Stationsstraat en Kerkdreef bezig. We werken dan met halve wegafzettingen zodat het verkeer doorgang blijft houden. Mogelijk zal hierbij enige verkeershinder ontstaan. 

Kerkdreef.
In de week van 2 tot en met 5 april zijn we ook nog in de Kerkdreef bezig. In die week sluiten we het gedeelte Kerkdreef tussen de Weststraat en Oosterstraat af. 

Buitenweg.
In de week van 15 tot en met 19 april renoveren we de rioolgedeelten in de Buitenweg. Dit is ter hoogte van de aansluiting met de Bastionstraat richting rotonde Nieuwendijk. Connexxion rijdt die week niet door het centrum maar via de Kanaalkade, Zuidsingel, Burchtlaan naar de Rooseveltlaan.   

Rotonde Kinderdijk Kanaalkade.
Ook gaan we op de rotonde aan de Kinderdijk-Kanaalkade een inspectieput van de riolering herstellen. Voor herstel van de put sluiten we een kwart van de rotonde af. Het betreft de verbinding tussen de Kinderdijk en de Kanaalkade waarin de inspectieput gelegen is. Aannemingsbedrijf Hendrikse Relinen gaat het werk eind april, begin mei uitvoeren. Die week sluiten we de afslag van de Kinderdijk naar de Kanaalkade af. Vanuit de Kinderdijk stellen we een omleidingsroute in voor bestemmingsverkeer. De rotonde blijft beschikbaar vanuit de overige richtingen.

Voor de gemeentelijke rioleringswerken zijn de heren K. Mornout en R. Bos contactpersoon. 

 

Rioolrenovaties Axel.

Kumpen Renovatietechnieken NV voert werkzaamheden uit aan de hoofdriolering in Axel. Het bedrijf zal een aantal riolen renoveren met de kousmethode. We gaan op 58 locaties aan de slag. Totaal renoveren we in deze fase ruim 2 kilometer hoofdriolering.

Kousmethode.

Rioolinspecties hebben aangetoond dat er schades zijn aan de riolering. Scheuren, lekkages, obstakels en ingroei van boomwortels zijn geconstateerd. We laten deze schades repareren om te zorgen dat de riolering nu en in de toekomst goed blijft functioneren.
De reparatie van de riolering doen we met de kousmethode. We breken geen straten op en graven geen sleuven. Herstellingen worden bovengronds uitgevoerd. Via inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. We laten volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren, maar ook plaatselijke gedeelten met schades.

Glasvezelkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van glasvezel versterkte polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingetrokken en met lucht opgeblazen. Daarna wordt de kous belicht met Ultra Violet licht waardoor deze uithardt. Op deze wijze ontstaat er een nieuwe kunststof buis in het oude riool.

Rioolrenovatie Axel

Uitvoering.

Voorafgaand aan het inbrengen van de kousen zorgen we dat het riool goed toegankelijk is. Inspectieputten passen we zo nodig aan met grotere toegangsschachten of nieuwe putranden. We reinigen het te renoveren riool en zetten het dicht met afsluiters. Zijn er obstakels dan verwijderen we die eerst met een robotfrees. Vooraf inspecteren we het rioolgedeelte om de aansluitpunten van huis- en kolkafvoeren precies vast te leggen. Na aanbrengen en uitharden van de kous maken we deze aansluitingen open zodat er weer geloosd kan worden vanuit de woningen en straatkolken. Als dit uitgevoerd is volgt er nog een inspectie om te controleren of de kous en de aansluitingen goed zijn aangebracht. Ook nemen we een proefstuk van de uitgeharde kous om deze in een laboratorium te controleren op sterkte en samenstelling.
Zoals aangegeven zetten we de desbetreffende riooldelen dicht om de kousen aan te brengen. In de  meeste situaties kan het rioolwater in de aansluitende riolering weg stromen. Waar dit bij de belangrijkste hoofdriolen niet kan, plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie om het rioolwater over te pompen in de riolering waar het wel vrij kan afstromen.

We gaan aan de slag in de Bijlokestraat, Pieter Paulusstraat, Prins Mauritsstraat, Julianastraat, Wilhelminastraat, Singelweg, Stationsstraat, Bastionstraat, Buitenweg, Kerkdreef, Oosterstraat, Markt, Zeestraat, Oranjestraat, Nassaustraat en Zuidsingel.

Planning.

Kumpen Renovatietechnieken is inmiddels begonnen met het werk. De werkzaamheden zijn voorzien tot begin april 2024. Bewoners krijgen van Kumpen bericht wanneer de werkzaamheden in hun straat uitgevoerd worden met instructies voor het gebruik van de riolering tijdens de werkzaamheden. Op sommigen plaatsen treffen we verkeersmaatregelen om het werkmaterieel op te stellen.

Contactpersoon namens onze gemeente is de heer K. Mornout (14 0115).

 

Renoveren inspectieput op rotonde Kinderdijk Kanaalkade Axel.

Op de rotonde aan de Kinderdijk-Kanaalkade gaan we een inspectieput van de riolering herstellen. Uit inspectie is gebleken dat de put niet meer waterdicht en voldoende stabiel is. Ook is de putrand verzakt en het putdeksel aan vervanging toe.  

Uit te voeren werkzaamheden.

Voor herstel van de put sluiten we een kwart van de rotonde af. Het betreft de verbinding tussen de Kinderdijk en de Kanaalkade waarin de inspectieput gelegen is. Rondom de put breken we de verharding op om deze deels vrij te graven. De put maken we weer waterdicht door de lekkages te injecteren. Vervolgens brengen we een nieuwe dekplaat aan waarna we de put met composiet materiaal renoveren. Als laatste plaatsen we een nieuwe putrand met deksel en herstellen we de verharding rondom de put.
Een hele klus daar de put ruim 4 meter diep is.   

Rotonde Kinderdijk Kanaalkade

Planning en verkeersmaatregelen.

Aannemingsbedrijf Hendrikse Relinen voert het werk uit. De werkzaamheden waren gestart maar vanwege nader onderzoek uitgesteld tot 14 mei 2024. Tijdens het werk aan de inspectieput sluiten we de afslag van de Kinderdijk naar de Kanaalkade af. Vanuit de Kinderdijk stellen we een omleidingsroute in voor bestemmingsverkeer. De rotonde blijft wel beschikbaar vanuit de overige richtingen.


Contactpersoon namens gemeente is de heer B. Krugman.