Werkzaamheden Axel

Onderhoudswerk aan bestrating Bastionstraat

Vanaf 22 mei tot en met 14 juni voeren we reparaties uit aan de bestrating. In 2 fasen wordt de straat afgesloten. Een tijdelijke toegang stellen we in via de Tuinstraat over de parking naar de Bastionsstraat.

Het werk wordt uitgevoerd door EVS Infrabouw. Contactpersoon namens gemeente is de heer R. Bos.

 

Uit te voeren asfaltonderhoud 2024

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden.
Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer, bewoners of belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken. 
Hierbij het overzicht van de locaties in Axel.

Rotonde Buitenweg Nieuwendijk

We verwijderen de geleidebanden en frezen de verharding. Daarna asfalteren we de deklaag van de rijbaan en de fietsstrook. De fietstroken voorzien we daarna van een rode coatlaag. 

Rotonde Buitenweg Nieuwendijk

Voor uitvoering van het werk sluiten we de rotonde geheel af. Een omleidingsroute stellen we in. 
De asfaltwerkzaamheden zijn uitgevoerd. De rode laag op de fietsstroken moet nog aangebracht worden. 

Gedeelte Kinderdijk

Het betreft het gedeelte vanaf de Langeweg tussen afslag parallelweg en Drieschouwen. We frezen de bestaande toplaag en brengen 2 nieuwe asfaltlagen aan. 

Kinderdijk

Voor uitvoering van het werk sluiten we het werkvak geheel af. Een omleidingsroute stellen we in. 
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Gedeelte Nieuwendijk

Het betreft het gedeelte vanaf de bebouwde komgrens tot en met de kruising van de Vaartsraat en Rogier van der Weijdenstraat. De toplaag frezen we waarna we een nieuwe deklaag asfalteren. 
Voor uitvoering van het werk sluiten we het werkvak geheel af. We stellen een omleidingsroute in via de Buthstraat.

Nieuwendijk Axel

De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Contactpersoon namens gemeente is de heer R. Bos.

 

Renoveren inspectieput op rotonde Kinderdijk Kanaalkade Axel.

Op de rotonde aan de Kinderdijk-Kanaalkade gaan we een inspectieput van de riolering herstellen. Uit inspectie is gebleken dat de put niet meer waterdicht en voldoende stabiel is. 

Uit te voeren werkzaamheden.

Voor herstel van de put sluiten we een kwart van de rotonde af. Het betreft de verbinding tussen de Kinderdijk en de Kanaalkade waarin de inspectieput gelegen is. Rondom de put breken we de verharding op om deze deels vrij te graven. De put maken we weer waterdicht door de lekkages te injecteren. Vervolgens brengen we een nieuwe dekplaat aan waarna we de put met composiet materiaal renoveren. Als laatste herstellen we de verharding rondom de put.
Een hele klus daar de put ruim 4 meter diep is.   

Rotonde Kinderdijk Kanaalkade

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.