Werkzaamheden Hoek

Start aanleg uitbreidingsplan Windlust 2

Maandag 10 juni starten we met de aanleg van een bouwweg voor uitbreidingsplan Windlust 2. Deze bouwweg is nodig voor de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa). In dit gebouw komen meerdere voorzieningen. Zo komt er een integraal kindcentrum met gymzaal (basisschool en kinderopvang), een bibliotheek, het dorpshuis en diverse zorg- en welzijnsactiviteiten. De bouwweg komt vanaf de Koudepolderstraat tot aan de locatie van de mfa. 

Windlust 2

We voeren grondwerken uit, leggen enkele duikers aan en zand wordt geleverd en verwerkt. In de bouwweg brengen we een puinfundering aan die we na de zomervakantie voorzien van een asfaltlaag. 

Het werk wordt door H4A Infratechniek uit gevoerd. Volgens planning is de bouwweg eind augustus 2024 gereed. Daarna start de bouw van de multifunctionele accommodatie. Contactpersoon namnes gemeente is de heer K. Mornout (14 0115).  

 

Uit te voeren asfaltonderhoud 2024

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden.
Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer, bewoners of belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken. 
Hierbij de locatie in Hoek.

Begraafplaats Molendreef

Op de begraafplaats aan de Molendreef gaan we het wandelpad opknappen. We reinigen de verharding en brengen een dubbele slijtlaag aan.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het werkvak geheel af. 
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Contactpersoon namens gemeente is de heer R. Bos.