Werkzaamheden Hoek

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen.

Aannemingsbedrijf Geldof BV gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
Voor Hoek gaan we aan de slag in de volgende straten.

Jasmijnlaan.
We breken de rijbaan op en verstevigen de fundering. Daarna brengen we nieuwe betonklinkers terug aan. Ook de trottoirs vernieuwen we.   

Onderhoud bestratingen

Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat af voor alle verkeer.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Seringenlaan.
We breken de rijbaan op en verstevigen de fundering. Daarna brengen we nieuwe betonklinkers terug aan. Ook de trottoirs vernieuwen we.   

Onderhoud bestratingen.

Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat af voor alle verkeer.
De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Bewoners en belanghebbenden brengen we op de hoogte van het tijdstip waarop de werkzaamheden in hun straat worden uitgevoerd. Getracht wordt om hinder voor het verkeer en overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken.
De uitvoeringsperiodes zijn uiteraard afhankelijk van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.


Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer M. IJzerman van ons team Techniek (14 0115).

 

Vernieuwen riolering Tulpstraat.

Aannemingsbedrijf Geldof heeft opdracht gekregen om rioolwerk uit te voeren in de Tulpstraat. Nu DNWG gereed is met het vernieuwen van kabels en leidingen starten wij ons rioolwerk.  

Rioolvervanging

Inspectie heeft aangetoond dat de riolering aan vervanging toe is. De riolering vernieuwen we tot op de kruispunten met de Azaleastraat en Begoniastraat.
Na aanpassing van de riolering voorzien we de rijbaan van een nieuwe fundering en bestrating. Ook de trottoirs vernieuwen we. De verkeersplateaus op de aansluitende straten leggen we terug.

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.