Werkzaamheden Hoek

Aanbrengen verkeersremmende maatregelen Koudepolderstraat.

We hebben aannemingsbedrijf EVS bv opdracht gegeven voor het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen in de Koudepolderstraat. Het betreft het gedeelte vanaf de Langestraat tot en met de kruising van de ds. Raamshof.

Uit te voeren werkzaamheden.

Op het weggedeelte plaatsen we vijf verkeerszuiltjes om het verkeer te remmen. Ook breken we een deel van de bestaande parkeerstrook op om daar een groenstrook van te maken. Op dit deel markeren we nieuwe parkeerplaatsen op de rijbaan en schermen die af door aan de voor en achterkant bloembakken te plaatsen. Tussen woning 16a en 17 maken we ook extra parkeervakken op de rijbaan, afgeschermd met bloembakken.
Als laatste breken we de asfaltverharding op in de kruising met de ds. Raamshof. Hier maken we een verhoogde kruising met rode betonstenen.

 

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Aanpassen busstation en asfalteren Hoekseweg

We hebben aannemingsbedrijf H4A opdracht gegeven voor het aanpassen van het busstation te Hoek. Het busstation is gelegen aan de Julianastraat tussen de Bernhardstraat en de Irenestraat en langs de Hoekseweg. We gaan deze toegankelijker maken voor reizigers met een functiebeperking.
Met dit werk passen we ook de aansluiting van het busstation op de Hoekseweg aan. Omdat we aan deze provinciale weg moeten werken heeft Provincie Zeeland gevraagd om gelijk het gedeelte vanaf de Ovonde tot en met de aansluiting op de Koudepolderstraat opnieuw te asfalteren. Het asfalteren van dit weggedeelte wordt dan ook meegenomen in de gemeentelijke werkzaamheden aan het busstation.

Werkzaamheden busstation

We passen de situatie geheel aan. De groenstrook wordt uitgebreid, de beide aansluitende wegen worden aangepast en de abri’s worden verplaatst. Het weggedeelte tussen de Bernhardstraat en Irenestraat wordt ingericht als een busbaan waarop alleen de lijnbussen en fietsverkeer toegestaan is. Vanuit de Irenestraat stellen we eenrichtingsverkeer in. Vanaf de Hoekseweg is het dan niet meer toegestaan om de afslag naar de Irenestraat te nemen. De aansluiting naar de Bernhardstraat blijft wel in twee richtingen open. De wegen rondom het busstation en de aansluitingen op de Hoekseweg asfalteren we. Op de Hoekseweg, ter hoogte van het busstation, maken we het weggedeelte iets breder, leggen we twee verkeersdrempels aan en maken we een centrale oversteekplaats voor fietsers. Hiervoor verleggen we het fietspad door een gedeelte sloot te dempen en een duiker aan te leggen. Na de werkzaamheden stellen we op een groot deel van de Hoekseweg een 60 km/h regime in.

 

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.