Werkzaamheden Magrette

Inrichting openbare ruimte terrein ‘Le Feber’ te Magrette.

Aannemingsbedrijf de Bokx gaat het voormalig terrein van Le Feber BV aan de Eglantiersweg bouw- en woonrijpmaken. Al enige tijd geleden is de loods gesloopt en ligt het terrein gereed voor de bouw van 5 woningen.

Bouwrijpmaken.

We leggen gescheiden riolering aan, bestaande uit een vuilwaterriool en een infiltratieriool. Het vuilwaterriool sluiten we aan op de riolering in de Eglatiersweg. Op het infiltratieriool sluiten we de straatkolken aan. De regenwaterafvoeren van de nieuwe woningen lozen rechtstreeks op de  bestaande sloot. Via het infiltratieriool zal het  regenwater vanuit de straatkolken infiltreren in de ondergrond. Mocht dit infiltratieriool bij extreme regenbuien vol lopen, dan kan dit overlopen in het vuilwaterriool. Hiervoor brengen we een overstortput met terugslagklep aan. De huidige twee woningen lozen nu nog via een gemaal op de riolering in de Eglantiersweg. Deze woningen sluiten we aan op het nieuwe vuilwaterriool waarmee we het gemaal laten te vervallen.
Naast de aanleg van de riolering brengen we een puinfundering voor de rijbaan aan. Deze komt beschikbaar voor de bouw van de woningen.

Woonrijpmaken.

Na gereed komen van de nieuwe woningen leggen we de rijbaan definitief aan. Betonstraatstenen in rode kleur op de puinfundering. De rijbaan wordt geheel nieuw aangelegd tot aan de Eglantiersdijk waarbij we de aansluiting breder maken. Tevens leggen we voor de nieuwe woningen een rabatstrook aan van grijze betonstraatstenen. Onder deze strook worden de kabels en leidingen van de nutsbedrijven gelegd.

Plan Le Feber Magrette

 

HET BOUWRIJPMAKEN IS AFGEROND. ZODRA DE WONINGEN ZIJN GEBOUWD ZULLEN WE DE STRAAT WOONRIJP MAKEN.