Werkzaamheden Magrette

Onderhoud aan gemalen drukriolering.

In het buitengebied van onze gemeente hebben we veel drukriolering liggen. In deze gebieden lozen de woningen op rioolgemalen. Deze gemalen voeren het afvalwater via persleidingen naar de kernen en de rioolzuiveringsinstallatie.
In de jaren 80 en 90 zijn veel van deze drukrioleringen in het buitengebied aangelegd. De rioolgemalen zijn onderhouden en regelmatig geïnspecteerd. Bij een groot aantal is inmiddels de technische staat van de rioolpompen dusdanig, dat ze vervangen moeten worden. Hiervoor hebben we opdracht gegeven aan het bedrijf Kanters B.V. uit Veghel. Met de vervanging van de pompen reinigen ze de betonputten, passen ze gelijk de elektrische installaties aan en optimaliseren ze de besturing van de pompen. Ook vernieuwen ze een aantal vlotters en schakelkasten.

Totaal gaan we op 114 locaties aan de slag. Deze zijn gelegen in de polders tussen Zaamslag en Zuiddorpe. Ook rondom Zandstraat zijn er een aantal rioolgemalen die gerenoveerd moeten worden.
Kanters B.V. gaat vanaf eind februari aan de slag. Volgens planning zijn ze eind juli 2020 gereed. Bewoners worden op de hoogte gebracht wanneer er aan de rioolgemalen gewerkt wordt. De afvoeren zijn dan tijdelijk gestremd. Daar in de meeste gevallen de gemalen in de bermen staan, dienen er minimale verkeersmaatregelen genomen te worden om de het werk uit te voeren.

Voor Magrette betreft het 2 rioolgemalen aan de Eglantiersweg.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer L. Bolleman van ons team Techniek (14 0115).

 

Omvangrijke rioolrenovaties in diverse kernen.

Kumpen Renovatietechnieken NV gaat werkzaamheden uitvoeren aan de hoofdriolering in diverse kernen. Het bedrijf zal een groot aantal riolen in Terneuzen renoveren met de kousmethode. In Axel, Vaartwijk, Magrette en Sluiskil betreft het een beperkt aantal rioolgedeelten. We renoveren ongeveer 4,5 kilometer riolering en brengen op 200 plaatsen plaatselijke reparaties aan. Totaal komen we dan op ruim 11 km riolering dat hersteld zal zijn. Een flinke klus waar we tot medio 2020 mee bezig zijn. In Magrette gaan we aan de slag in de riolering aan de Eglantiersweg en in de riolering langs het fietspad.

Kousmethode.

Rioolinspecties hebben aangetoond dat er schades aan de riolering zijn. Scheuren, lekkages, obstakels en ingroei van boomwortels zijn geconstateerd. We laten deze schades repareren om te zorgen dat de riolering nu en in de toekomst goed blijft functioneren.
Voor reparatie van de riolering breken we geen straten op en graven we geen sleuven. Herstellingen worden bovengronds uitgevoerd. Via inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. Deze methode van renoveren wordt de kousmethode genoemd. We laten volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren, maar ook plaatselijke gedeelten waar schades zijn repareren we met de kousmethode. Twee soort kousen brengen we aan, kousen van glasvezel en naaldvilt.  

Glasvezelkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van glasvezel versterkte polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingetrokken en met lucht opgeblazen. Daarna wordt de kous belicht met Ultra Violet licht waardoor deze uithard. De glasvezelkousen worden het meest gebruikt voor renovatie van de riolering met kleinere diameters.  

Naaldviltkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingedrukt door deze met water te vullen. Als de kous is aangebracht wordt het water verwarmd waardoor de kous uithard. De naaldviltkousen worden het meest gebruikt voor renovatie van de riolering met grotere diameters.

Uitvoering.

Voorafgaand aan het inbrengen van de kousen of gedeelte van kousen wordt gezorgd dat het riool goed toegankelijk is. Inspectieputten worden zo nodig aangepast met grotere toegangsschachten of nieuwe putranden. Daarna wordt het te renoveren riool dichtgezet met afsluiters en grondig gereinigd. Zijn er obstakels in het riool dan worden deze eerst verwijderd met een robotfrees. Het riool wordt daarna geïnspecteerd om de aansluitpunten van huis- en kolkafvoeren precies vast te leggen. Na aanbrengen en uitharden van de kous moeten deze uiteraard terug open gemaakt worden zodat er weer geloosd kan worden op het gerenoveerde riool. Als dit uitgevoerd is volgt er nogmaals een inspectie om te controleren of de kous en de aansluitingen goed zijn aangebracht. Ook wordt er een proefstuk van de uitgeharde kous genomen om deze in een laboratorium te controleren op sterkte en samenstelling.
Om de kousen aan te brengen worden de desbetreffende riooldelen dichtgezet. In de  meeste situaties kan het rioolwater in de aansluitende riolering weg stromen. Waar dit bij de belangrijkste hoofdafvoeren niet kan, plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie om het rioolwater over te pompen in de riolering waar het wel vrij kan afstromen.
Op sommigen plaatsen zullen we verkeersmaatregelen treffen om het werkmaterieel op te stellen.

Duurzaam.

We kiezen voor deze rioolrenovatie om een goede riolering te krijgen die weer lang mee zal gaan. Over het algemeen zijn de kosten lager dan wanneer we het riool opgraven en vervangen. Ook moet de bestrating niet opgebroken en opnieuw aangebracht worden. Het renovatiewerk duurt korter en overlast in de straat is minder.

Bewoners krijgen van Kumpen Renovatietechniek bericht wanneer de werkzaamheden in hun straat uitgevoerd worden met instructies voor het gebruik van de riolering tijdens de werkzaamheden. Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer M. IJzerman (14 0115).