Werkzaamheden Zuiddorpe

Rioleringswerk Ter Hagenstraat en gedeelte Boekweitstraat Zuiddorpe.

Aannemingsbedrijf de Bokx gaat de riolering in de Ter Hagenstraat en in het parkeerterrein aan de Boekweitstraat vernieuwen.   

We breken de bestrating op en voeren grondwerk uit om het oude riool te verwijderen en het nieuwe riool aan te leggen. Gelijktijdig vernieuwen we de desbetreffende huis- en kolkaansluitingen. Na het rioolwerk verstevigen we de fundering van de rijbaan waarop we nieuwe betonstraatstenen aanbrengen. In de parking aan de Boekweitstraat leggen we de huidige straatstenen terug. In de Ter Hagenstraat vernieuwen we tevens de trottoirs.   

Ter Hagenstraat Zuiddorpe

Voor uitvoering van de werkzaamheden sluiten we de straatgedeelten geheel af.
De werkzaamheden starten 23 oktober en zijn gepland tot medio december 2023.

Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer R. Bos van ons team Techniek (14 0115).