Werkzaamheden Zuiddorpe

Rioolwerkzaamheden Hoofdweg Zuid.

Aannemingsbedrijf Geldof gaat werkzaamheden uitvoeren aan de riolering in een gedeelte van Hoofdweg Zuid. In de aansluiting tussen de Europastraat en Hoofdweg Zuid maken we een extra verbinding tussen de hoofdrioleringen. Ook maken we een extra verbinding in de hoofdriolering tussen woning nummer 26 en 28A.    
We zagen de asfaltverharding in en breken de strook op. Grondwerk voeren we uit om de riolering aan te leggen. Drie extra putten plaatsen we. Na het rioolwerk brengen we de fundering in de stook terug aan. Op een later tijdstip asfalteren we deze stroken gelijktijdig met de herinrichting van Hoofdweg Zuid.   

Planning en te nemen verkeersmaatregelen

Voor uitvoering van de werkzaamheden sluiten we de straatgedeelten geheel af. Doorgaand verkeer vanuit Overslag richting Axel en Koewacht leiden we om via de Sint Janstraat, Buitenpolderweg en Blijpolderseweg. Verkeer vanuit Axel richting Overslag via de Zijpstraat,  Varempéstraat en Verbindingsweg. De werkzaamheden starten 13 mei en zijn gepland tot met 31 mei 2024. 

Hoofdweg Zuid Zuiddorpe

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen 2024.

Aannemingsbedrijf De Bokx gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
Bewoners en belanghebbenden brengen we op de hoogte van het tijdstip waarop we de werkzaamheden in hun straat uitvoeren. We trachten overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Hoofdweg Noord en Hoofdweg Zuid

We verwijderen de fietspaden en bouwen die om naar voetpaden. In Zuiddorpe stellen we een 30 km regime in. Fietsers op de rijbaan waarvoor we diverse aanvullende verkeersmaatregelen treffen. In de bermen maken we plantvakken. 
Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat gefaseerd af en stellen we een omleidingsroute in.

Hoofdweg Noord Zuiddorpe

Hoofdweg Zuid

De straatwerkzaamheden in Hoofdweg Zuid staan gepalnd van 17 juni tot en met 19 juli 2024, afgestemd op het asfaltwerk in Hoofdweg Zuid. De straatwerkzaamheden in Hoofdweg Noord staan gepland voor medio oktober 2024.

Contactpersoon namens gemeente is de heer R. Bos.

 

Uit te voeren asfaltonderhoud 2024

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden.
Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer, bewoners of belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken. 
Hierbij de locaties in Zuiddorpe.

Hoofdweg Noord en Hoofdweg Zuid

In Hoofdweg Noord gaan we drie verkeersplateaus aanbrengen. Bij de bebouwde kom, de aansluiting met de Ter Duinenstraat en Lindenhof. Deze aanpassingen worden uitgevoerd om een 30 km regime in te stellen voor Zuiddorpe. De plateaus worden geasfalteerd. In het plateau aan de bebouwde komgrens wordt een rijbaanversmalling aangebracht.

Hoofdweg Noord bebouwde kom


In Hoofdweg Zuid brengen we vier plateaus aan. Ook frezen we een gedeelte rijbaan die we voorzien van een nieuwe asfalt deklaag. In het plateau aan de bebouwde komgrens versmallen we de rijbaan.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de werkvakken in drie fasen af. Omleidingsroutes stellen we in.  
De werkzaamheden voeren we na de zomervakantie uit in de periode van 12 augustus tot en met 11 september, afgestemd op het uit te voeren bestratingswerk.

Contactpersoon namens gemeente is de heer R. Bos.

 

Rioolrenovatie Hoofdweg Zuid.

In opdracht van Waterschap Scheldestromen gaat Renotec een gedeelte riolering renoveren aan Hoofdweg Zuid. Het bedrijf zal de riolering renoveren met de kousmethode (relining). Het riool wordt hierbij van binnenuit gerepareerd. De straat moet niet worden opgebroken waardoor de overlast voor de bewoners beperkt blijft.

Kousmethode.

Het gedeelte riolering is nu nog in beheer en eigendom van het Waterschap. Na renovatie wordt dit riool overgedragen aan gemeente. Het betreft het deel binnen de bebouwde kom vanaf de Sint Janstraat tot aan de Europastraat. 
Via de inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. De volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren we, daarna ook de desbetreffende inspectieputten.

Foto rioolrenovatie 

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.