Werkzaamheden Zuiddorpe

Onderhoud aan gemalen drukriolering.

In het buitengebied van onze gemeente hebben we veel drukriolering liggen. In deze gebieden lozen de woningen op rioolgemalen. Deze gemalen voeren het afvalwater via persleidingen naar de kernen en de rioolzuiveringsinstallatie.
In de jaren 80 en 90 zijn veel van deze drukrioleringen in het buitengebied aangelegd. De rioolgemalen zijn onderhouden en regelmatig geïnspecteerd. Bij een groot aantal is inmiddels de technische staat van de rioolpompen dusdanig, dat ze vervangen moeten worden. Hiervoor hebben we opdracht gegeven aan het bedrijf Kanters B.V. uit Veghel. Met de vervanging van de pompen reinigen ze de betonputten, passen ze gelijk de elektrische installaties aan en optimaliseren ze de besturing van de pompen. Ook vernieuwen ze een aantal vlotters en schakelkasten.

Totaal gaan we op 114 locaties aan de slag. Deze zijn gelegen in de polders tussen Zaamslag en Zuiddorpe. Ook rondom Zandstraat zijn er een aantal rioolgemalen die gerenoveerd moeten worden.
Kanters B.V. gaat vanaf eind februari aan de slag. Volgens planning zijn ze eind juli 2020 gereed. Bewoners worden op de hoogte gebracht wanneer er aan de rioolgemalen gewerkt wordt. De afvoeren zijn dan tijdelijk gestremd. Daar in de meeste gevallen de gemalen in de bermen staan, dienen er minimale verkeersmaatregelen genomen te worden om de het werk uit te voeren.

Voor Zuiddorpe betreft het de rioolgemalen in de omgeving van de Canisvlietweg, Eversdam, Fortstraat, St Janstraat, Zelzaetseweg, Grensweg, Oude Polderseweg en Langedreef.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer L. Bolleman van ons team Techniek (14 0115).

 

Reiniging en inspectie riolering 2020.

Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Voor 2020 zal dit zijn in Koewacht, Zuiddorpe, Axel, Overslag, Schapenbout, Zandstraat, Spui, Griete en Reuzenhoek.
Totaal reinigen en inspecteren we 27 km hoofdriolering. De diameters variëren van 200 mm tot en met 1000 mm. Van deze 27 km reinigt ons team Stadsservice 26 km, de resterende kilometer wordt door de aannemer gedaan die de inspecties uitvoert.
M.J. Oomen Leidingtechniek BV voert de werkzaamheden uit. Maandag 13 januari starten ze, wat volgens planning zal duren tot en met vrijdag 14 februari 2020.
Het werk is in één bestek aanbesteed waarin ook het reinigings- en inspectiewerk voor de gemeenten Hulst en Sluis is opgenomen. Hierin zitten ook de te reinigen en te inspecteren werkzaamheden voor 2021 zodat het aannemingsbedrijf 2 jaar aan de slag kan. Voor onze gemeente staat er volgend jaar 14 km riolering op, om te reinigen en te inspecteren.

Reinigen en inspecteren.

Het reinigen gebeurt door een spoelwagen die onder hoge druk water in het riool spuit. Het spoelwater en los gespoten vuil wordt hierna opgezogen door dezelfde wagen. Na de reiniging rijdt een mobiele camera, bestuurt vanuit de inspectiewagen, door het riool om de staat ervan vast te leggen. We kunnen daarna beoordelen of onderhoudsmaatregelen op korte of langere termijn nodig zijn.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD