Inkomensvoorziening, oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Bent u als oudere arbeidsongeschikte zelfstandige noodgedwongen uw bedrijf of beroep te beëindigen? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen).

Noodgedwongen beëindiging

Noodgedwongen beëindiging van bedrijf of beroep kan betekenen dat uw inkomsten ontoereikend worden. Misschien kunt u uw bedrijf door uw arbeidsongeschiktheid niet voortzetten en moet u het overdragen aan derden. Of u moet uit een samenwerkingsverband stappen.

Het aanvragen van IOAZ doet u vóór het beëindigen van uw beroep of bedrijf. De aanvraag dient u bij ons in via het contactformulier.
 

Contact opnemen

 

Hoogte van de IOAZ-uitkering

Bruto IOAZ- bedragen per maand (inclusief 8% vakantietoeslag).

 • alleenstaande van 23 jaar of ouder: € 1.156,76
 • alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder: € 1.454,86
 • gehuwd of samenwonend (beide boven 21): € 1.504,42

 De uitkering stopt op het moment dat u 65 jaar wordt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de IOAZ-uitkering moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een oudere zelfstandige tussen de 55 en 65 jaar, óf u bent een gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige tot 65 jaar, die het bedrijf of beroep als gevolg van arbeidsongeschiktheid moet beëindigen.
 • U voldoet aan het zogeheten urencriterium voor de belastingaftrek voor zelfstandigen: de zelfstandigenaftrek.
 • U heeft de uitkering aangevraagd voordat u uw bedrijf opheft of verkoopt.
 • U bent verplicht op zoek te gaan naar een betaalde baan. De IOAZ-uitkering is namelijk een werkloosheidsuitkering. 
Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen en IOAZ

De IOAZ geldt in principe niet voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

U kunt alleen nog recht hebben op een IOAZ-uitkering als u:

 • gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan tachtig procent) bent;
 • op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontving;
 • geen recht heeft op een toeslag via de Toeslagenwet, omdat u een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren;
 • geen kind heeft dat jonger is dan twaalf jaar.