Boom kappen

Om een boom te kappen is altijd toestemming van de eigenaar nodig. Als een boom op de erfgrens staat geldt het burenrecht. De kap moet dan altijd in overleg met de buren gebeuren. Ook als het kappen vergunningvrij is. Al staat de boom op eigen terrein dan is het toch verstandig om met de buren te overleggen. Zo komen ze niet voor verrassingen te staan.

Er moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor:

  • bomen die op de lijst beschermde bomen staan,
  • bomen in eigendom van de gemeente,
  • bomen op een beschermd­e dijk of in archeolog­isch waardevol gebied (zie bestemmin­gsplan).

Kijk op de pagina Vergunning aanvragen voor meer informatie.
 

Bomen rooien in het openbaar groen

Helaas moeten we ook komende herfst/winterperiode weer een aantal bomen rooien. De oorzaken hiervoor zijn heel verschillend. Veruit de meest voorkomende reden is de afnemende gezondheid van een boom. Kastanjes die te zeer aangetast zijn door de bloedingsziekte, essen die afsterven door de essentaksterfte, andere boomsoorten die last hebben van zwammen of ouderdom, maar helaas ook bomen die de extreme droogte niet goed doorstaan hebben en bomen die al dood zijn ruimen we op.

Informatie

Omwonenden ontvangen van ons een brief over de voorgenomen kap en herplantplannen.
Voor elke boom die we kappen, laten we er ook ten minste één terug groeien. Kan dat niet op dezelfde plaats? Dan zoeken we een ander plekje om een nieuwe boom te planten. Liefst in dezelfde straat of wijk. Is dat niet mogelijk dan zoeken we ergens anders een plekje. Bekijk hier de lijst waar we bomen kappen en herplanten. We verwachten dat we de bomen in november/december kappen.

Meer bomen

Dit jaar kappen we 148 bomen. Daar willen we 163 nieuwe bomen voor herplanten of uit laten groeien. Bomen uit laten groeien in plaats van herplanten doen we bijvoorbeeld in bosplantsoenen waar we bomen moeten kappen. Het is vaak moeilijk in een bestaand bosje een nieuwe boom aan te laten slaan. Daarnaast zorgt de kringloop in een bos zelf voor nieuwe bomen. Vaak staan er al voldoende opvolgers om de te kappen boom heen die door de kap een betere kans krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige boom.

Bos en houtopstanden rooien

Voor het omhakken of rooien van bossen moet u (naast een eventuele vergunningsaanvraag) altijd een melding doen. Als bos wordt gezien een groep bomen of struiken, buiten de bebouwde kom, die:

  • een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2 of
  • bestaat uit een of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen

Dit moet u altijd vooraf melden middels een kapmelding bij de provincie Zeeland. De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u meestal ook nieuwe bomen aanplanten.

Als de regie van de werkzaamheden op nationaal niveau verloopt, zoals werkzaamheden aan hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen en het energie- en gastransportnetwerk, dan moet dit gemeld worden middels een kapmelding bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.