Visdiefjes

Zorg voor visdiefjes in Terneuzen, samenwerken aan oplossingen!

De visdiefjes, een beschermde vogelsoort, arriveren half april weer in ons land. Ze broeden van begin mei tot eind juli. Visdiefjes kunnen voor overlast zorgen, maar horen bij een stad als Terneuzen aan de Westerschelde.
De jaarlijkse nieuwsbrief visdiejfes valt niet meer op de mat bij bewoners en ondernemers van de wijken binnenstad en Java in Terneuzen. Je kunt de nieuwsbrief hier bekijken. Een geprinte versie kun je afhalen bij de publieksbalie in het stadhuis, buurthuis De Triangel of de Bibliotheek Terneuzen. 
Deze webpagina wordt regelmatig bijgewerkt en voorzien van de laatste ontwikkelingen.

De Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen werken samen om het leefgebied van de visdief te verbeteren en daarmee de overlast in het centrum van Terneuzen te verminderen.TERneuzen visdiefjes
We doen ook een beroep op pandeigenaren. Want, samenwerken aan oplossingen zorgt ervoor dat er minder hinder in de stad is en meer visdiefjes naar de broedplaatsen buiten de stad trekken. Daar kunnen ze ongestoord broeden. 

Broedlocaties en preventieve maatregelen

Op ruim 30 platte daken met kiezels in het centrum van Terneuzen worden ook dit jaar weer maatregelen getroffen om te voorkomen dat de visdiefjes er gaan broeden. De gemeente faciliteerde pandeigenaren van een ‘hotspot’ door netten in bruikleen te geven. De genomen maatregelen variëren van een netconstructie tot linten en vogelvliegers óf een combinatie ervan. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat visdiefjes een andere plaats vinden, bij voorkeur buiten het centrum. Daar kunnen ze ongestoord broeden, zoals op het drijvend broedeiland 'Merel', speciaal ingericht voor de visdiefjes, dat in april 2022 is afgemeerd in de Westbuitenhaven.

De bestaande broedlocatie bij de radartoren is in 2022 opnieuw ingericht en voorzien van een vossenraster. Daarnaast kennen we natuurlijk ook de bestaande broedlocaties in de Margarethapolder en nabij Dow. In de Margareathapolder zijn vorig jaar maar liefst twee broedlocaties toegevoegd. Vlakbij DOW komt er waarschijnlijk dit jaar een broedplaats bij. Er wordt nauwlettend in de gaten gehouden op welke locaties er gebroed wordt door de visdiefjes.

Visdiefjes hebben het moeilijk

De visdiefjes (Sterna hirundo) is een stern (vogelsoort) die leeft van kleine visjes. Ze komen jaarlijks naar Nederland om te broeden. In de winter verblijven ze in Afrika. Zijn voornaamste jachtgebied is de Westerschelde. Deze vogel heeft het moeilijk en staat op de Rode lijst van bedreigde vogelsoorten in Nederland. Hij is ook wettelijk beschermd door Europese Vogelrichtlijn en de Wet Natuurbecherming. Het aantal broedparen is sterk afgenomen, omdat de vogels niet meer terecht kunnen op hun oorspronkelijke broedlocaties (strand). Helaas lijden ook de visdiefjes onder de vogelgriep. 

Het doden of vangen van de visdiefjes, verstoren van het broeden én het verwijderen of vernietigen van nesten, rustplaatsen, eieren en jongen is strafbaar!
Heb je niet kunnen voorkomen dat visdiefjes op jouw dak broeden? Stoor ze dan niet! De overlast gaat over nadat ze jongen groot gebracht hebben. Dat gaat het snelst als we ze niet storen.

Gratis lint

Ook dit jaar heeft de gemeente weer gratis rood/wit-lint beschikbaar voor pandeigenaren met een plat dak met kiezels. Per vierkante meter is een meter lint voldoende. De linten kun je eenvoudig bevestigen aan bestaande onderdelen op het dak en/of door gebruik te maken van stoeptegels of emmers gevuld met zand.
Gratis lint kun je afhalen bij de publieksbalie in het stadhuis, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. Een afspraak maken is niet nodig.

Meer informatie

Hoe herken je het geluid van een visdiefje?🤔 De vogelgeluiden die meestal klinken zijn hoogstwaarschijnlijk van een kokmeeuw, dat klinkt vaak zo: http://bit.ly/2FdYftB Een visdief klinkt zo: http://bit.ly/2FlML7o

Er zijn veel vragen over de visdiefjes en de maatregelen. Ook dit jaar is er één aanspreekpunt en coördinator voor de visdiefjes. Dat is ecologisch adviseur Alex Wieland. Je kunt Alex bereiken via telefoonnummer: 06-12 35 21 69.

Voor algemene informatie, of over de leefbaarheid in de wijk, kun je contact opnemen met wijkcoördinator Samantha Strooband, via het e-mailadres: s.strooband@terneuzen.nl of het algemene telefoonnummer van de gemeente, tel. 14 0115.