Visdiefjes

Zorg voor visdiefjes in Terneuzen, samenwerken aan oplossingen!

De visdiefjes, een beschermde vogelsoort, arriveren half april weer in ons land. Ze broeden van begin mei tot eind juli. Visdiefjes kunnen voor overlast zorgen, maar horen bij een stad als Terneuzen aan de Westerschelde.
Alle bewoners en ondernemers uit de wijken binnenstad en Java in Terneuzen ontvingen een uitgebreide nieuwsbrief per post. Je kunt de nieuwsbrief hier bekijken. 
Deze webpagina wordt regelmatig bijgewerkt en voorzien van de laatste ontwikkelingen.

De Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen hebben vorig jaar de handen ineengeslagen, om het leefgebied van de visdief te verbeteren en daarmee de overlast in het centrum van Terneuzen te verminderen. Dat is ons gelukt!
Samenwerken aan oplossingen zorgt ervoor dat er minder hinder in de stad is en meer visdiefjes naar de broedplaatsen buiten de stad trekken om daar ongestoord te kunnen broeden. Het drijvende broedeiland 'Merel' bleek een succes. Ook dit jaar gaan wij door met onze samenwerking en zetten we ons in voor een beter leefgebied voor de visdiefjes en minder overlast voor de omgeving. Een kernteam, met vertegenwoordigers van de drie overheden, overlegt regelmatig met elkaar.

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met wijkcoördinator Samantha Strooband, via het e-mailadres: s.strooband@terneuzen.nl of het algemene telefoonnummer van de gemeente, tel. 14 0115.

Nieuwe broedlocaties en preventieve maatregelen

Op ruim 30 platte daken met kiezels in het centrum van Terneuzen zijn dit jaar weer maatregelen getroffen om te voorkomen dat de visdiefjes er gaan broeden. De gemeente faciliteerde pandeigenaren van een ‘hotspot’ door netten in bruikleen te geven.
De genomen maatregelen variëren van een netconstructie tot linten en vogelvliegers óf een combinatie ervan. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat visdiefjes een andere plaats vinden, bij voorkeur buiten het centrum. Daar kunnen ze ongestoord broeden, zoals op het drijvend broedeiland 'Merel', speciaal ingericht voor de visdiefjes, dat in april 2022 is afgemeerd in de Westbuitenhaven (zie afbeelding).

De bestaande broedlocatie bij de radartoren is vorig jaar opnieuw ingericht en voorzien van een vossenraster. Daarnaast kennen we natuurlijk ook de bestaande broedlocaties in de Margarethapolder en nabij Dow. In de Margareathapolder zijn dit jaar maar liefst twee broedlocaties toegevoegd. Er wordt nauwlettend in de gaten gehouden op welke locaties er straks gebroed wordt door de visdiefjes.

Visdiefjes hebben het moeilijk

De visdiefjes (Sterna hirundo) is een stern (vogelsoort) die leeft van kleine visjes. Zijn voornaamste jachtgebied is de Westerschelde. De vogel heeft het moeilijk en staat op de Rode lijst van bedreigde diersoorten in Nederland. Hij is ook wettelijk beschermd door Europese Vogelrichtlijn en de Wet Natuurbecherming.
Het doden of vangen van de visdiefjes, verstoren van het broeden én het verwijderen of vernietigen van nesten, rustplaatsen, eieren en jongen is strafbaar! Heb je niet kunnen voorkomen dat visdiefjes op jouw dak broeden? Stoor ze dan niet. De overlast gaat over nadat ze jongen groot gebracht hebben. Dat gaat het snelst als we ze niet storen.

Het aantal broedparen is sterk afgenomen, omdat de vogels niet meer terecht kunnen op hun oorspronkelijke broedlocaties (strand). Helaas lijden ook de visdiefjes onder de vogelgriep. De visdieven komen jaarlijks naar Nederland om te broeden, in de winter verblijven ze in Afrika.

Gratis lint

Dit jaar heeft de gemeente weer gratis rood/wit-lint beschikbaar voor pandeigenaren met een plat dak met kiezels. Per vierkante meter is een meter lint voldoende. De linten kun je eenvoudig bevestigen aan bestaande onderdelen op het dak en/of door gebruik te maken van stoeptegels of emmers gevuld met zand.
Gratis lint kun je afhalen bij de publieksbalie in het stadhuis, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. Een afspraak maken is niet nodig.

Daken met kiezels

De gemeente Terneuzen heeft het kiezeldak van de bibliotheek in Terneuzen, een belangrijke broedplek in het centrum, voorzien van een deugdelijke netconstructie. Het dak wordt daarmee onbereikbaar voor de vogels. Woonstichting Clavis doet dat ook op de daken van de wooncomplexen aan het Javahof en Scheldehof. Het is fijn om te zien dat steeds meer pandeigenaren hun verantwoording nemen en het dak onbereikbaar maken voor visdiefjes. De gemeente Terneuzen zet zich daarnaast extra in dit jaar, om nóg meer belangrijke broedplekken in het centrum, te voorzien van een deugdelijke netconstructie.

Meer informatie

Er zijn veel vragen over de visdiefjes en de maatregelen. Ook dit jaar is er één aanspreekpunt en coördinator voor de visdiefjes. Dat is ecologisch adviseur Alex Wieland. Je kunt Alex bereiken via telefoonnummer: 06-12 35 21 69.

Heb je hulp nodig bij de montage van linten of andere maatregelen op jouw dak? Bel dan naar Piblw in Terneuzen, via telefoonnummer: 0115-61 09 05. Tegen een geringe kostprijs wordt het lint op het dak aangebracht.

Huur je een woning bij Clavis? Zij treffen zelf maatregelen op de daken van wooncomplexen aan onder andere Javahof, Scheldehof en Ravelijn.