Milieuklachten (geluid, stof en geur)

Heeft u een klacht over geur-, geluid- of stofoverlast veroorzaakt door een bedrijf of vereniging (horeca, evenement, ...)?
Wilt u melding maken van lucht-, water- of bodemverontreiniging in uw omgeving?
Wilt u een misstand melden, zoals het dumpen of verbranden van afval, illegale ontgrondingen of bodemsanering of illegale kap van bomen? Neem dan contact op met het Milieumeldpunt van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland).
 

Milieuklacht over een bedrijf meldenNIET voor het milieumeldpunt

Klachten over de volgende zaken kunt u aan de gemeente doorgeven met een MOR-melding:

 • Overlast van hondenpoep;
 • Gedumpte vuilniszakken binnen de bebouwde kom;
 • Zwerfvuil binnen de bebouwde kom;
 • Plaagdieren of ongedierte;
 • (achterstallig) groenonderhoud;
 • Verkeersoverlast;
 • Het (niet) legen van afvalcontainer of openbare prullenbak;
 • Geluidsoverlast van knalapparaten;
 • Stankoverlast door een kachel of haard van de buren (niet door een bedrijf);
 • Stankoverlast door het vuilverbranding;
 • Overlast van een bouwplaats

 

Klachten over industrie (risicovolle bedrijven) (zoals fakkelen)

Klachten veroorzaakt door risicovolle bedrijven, te weten Air Liquide, Cargill, Dow Benelux, ICL IP, Feralco Nederland (RIE4), Indaver IWS, Maschem, Oil Tanking Terneuzen, Rosier Nederland, Terneuzen Powder Technologie, Vlaeynatie en Yara Sluiskil, kunt u rechtstreeks melden bij DCMR Milieudienst Rijnmond via telefoonnummer 0888-333 555 of via het meldpunt van de DCMR.

Voor vragen over toezicht bij deze bedrijven kunt u terecht op de website van DCMR Milieudienst Rijnmond.

Klachten over de nieuwe sluis in Terneuzen

Klachten veroorzaakt door de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen kunt u daarnaast ook melden op het meldpunt van de nieuwe sluis. Op de website van de nieuwe sluis kunt u tevens zien welke werkzaamheden er op dit moment bezig zijn en welke werkzaamheden er de komende tijd gepland staan.

Wat te doen bij burenoverlast?

Bij burenoverlast, zoals geluidsoverlast, overlegt u eerst met de buren zelf. Levert een gesprek met uw buren niets op, dan schakelt u buurtbemiddeling in. Indien nodig roept u de hulp van derden in. Dit kan de politie zijn via 0900-8844 of indien van toepassing de woonstichting.

Misdaad anoniem melden

Wilt u anoniem een melding maken van misdaad, dan kan dat via het landelijk meldpunt waar wij bij zijn aangesloten.