Straatverlichting

Binnen de gemeente staan ca. 13.000 lichtmasten. De lichtmasten gaan een half uur voor zonsondergang aan en een half uur na zonsopgang uit. Dit wordt door DNWG geregeld met een astronomische klok.

We kennen twee soorten lichtmasten: Nacht- en avondbranders. Nachtbranders branden de hele nacht. Avondbranders geven 's avonds tot elf uur licht en gaan dan uit. De volgende morgen gaan de lichtmasten weer aan vanaf 06:30 uur totdat het licht wordt.  

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de openbare verlichting binnen de bebouwde kom en voor een aantal plaatsen buiten de bebouwde kom. Heeft u een melding over de verlichting (bijvoorbeeld een lamp die niet brandt of een kapotte armatuur of een kapotte lichtmast), dan kunt u dat melden.

Aanvraag

Meldingen over de openbare verlichting kunt u als volgt doorgeven:

  • Niet werkende verlichting kunt u rechtstreek digitaal melden bij de aannemer (CityTec) via www.ovstoringzeeland.nl
  • Is er onmiddelijk gevaar voor de omgeving (bijvoorbeeld loshangende draden)?
    Tijdens kantooruren kunt u dit direct bij de gemeente melden via telefoonnummer 14 0115 (vanuit het buitenland: 00 31 115 455 000).
    Buiten kantooruren moeten spoedeisende storingen via de politie worden gemeld via 0900-8844.

Met de aannemer is overeengekomen dat eenvoudige storingen zoals een defecte lamp binnen 5 werkdagen hersteld moet zijn. Dit betreft ca. 90% van alle voorkomende storingen.
Voor schades aan masten en armaturen zijn er langere afhandelingstermijnen. Afhankelijk van het type armatuur en mast kan dit ca. 2 maanden duren. Daar waar de verkeersveiligheid in het geding is kunnen tijdelijke voorzieningen getroffen worden.
Netwerkstoringen worden veroorzaakt door een storing van de voeding van de lichtmasten. Deze storingen worden na constatering door de onderhoudsaannemer van de gemeente aan Delta Netwerkgroep doorgegeven. De afhandelingstermijn  hiervan wisselt en is afhankelijk van de traceerbaarheid. Delta streeft naar een afhandelingstermijn van 2 weken.