Grenzeloze arbeidsmobiliteit

Informatie over grensoverschrijdend werken.

Er blijken verschillende factoren te zijn die het werken over de grens belemmeren. Het betreft belemmeringen die door bilaterale afspraken tussen provincies en gemeenten opgelost kunnen worden, anderzijds zijn het belemmeringen die veelal verschillen in regelgeving tussen de landen betreffen, waarvan kennis over de werking van groot belang is. De problematiek van verschillen in regelgeving speelt al jaren in alle grensregio's.
Een overzicht van de belangrijkste informatie over grensoverschrijdend werken vindt u op de website Startpunt Grensarbeid