Grenzeloze arbeidsmobiliteit & Expat Center Zeeland

Informatie over grensoverschrijdend werken.

Er blijken verschillende factoren te zijn die het werken over de grens belemmeren. Het betreft belemmeringen die door bilaterale afspraken tussen provincies en gemeenten opgelost kunnen worden, anderzijds zijn het belemmeringen die veelal verschillen in regelgeving tussen de landen betreffen, waarvan kennis over de werking van groot belang is. De problematiek van verschillen in regelgeving speelt al jaren in alle grensregio's.
Een overzicht van de belangrijkste informatie over grensoverschrijdend werken vindt u op de website van Startpunt Grensarbeid

Expat Center Zeeland

He Expat Center Zeeland is gestart onder 'Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen", een samenwerking van drie gemeenten, Hulst, Sluis en Terneuzen, diverse bedrijven en instellingen in Zeeuws-Vlaanderen, met een focus op de promotie van werken en leven in deze regio van Zeeland. Kijk voor meer informatie op de website van het Expat Center Zeeland.

(English text)
The Expat Center Zeeland has started under "Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen", the partnership of the three municipalities Hulst, Sluis and Terneuzen, businesses and institutions in Zeeuws-Vlaanderen, being focused on the promotion of working and living in this region of Zeeland. Find more information on the website of the Expat Center Zeeland.