Grenzeloze arbeidsmobiliteit & Expat Center Zeeland

Informatie over grensoverschrijdend werken.

Er blijken verschillende factoren te zijn die het werken over de grens belemmeren. Het betreft belemmeringen die door bilaterale afspraken tussen provincies en gemeenten opgelost kunnen worden, anderzijds zijn het belemmeringen die veelal verschillen in regelgeving tussen de landen betreffen, waarvan kennis over de werking van groot belang is. De problematiek van verschillen in regelgeving speelt al jaren in alle grensregio's.
Een overzicht van de belangrijkste informatie over grensoverschrijdend werken vindt u op de website van Startpunt Grensarbeid

Expat Center Zeeland

Het Expat Center is dé plek waar internationale werknemers en studenten terecht kunnen met al hun vragen over wonen en werken in Zeeland. Ook werkgevers kunnen hier informatie en advies krijgen.
Met een locatie in het Stadskantoor in Terneuzen en sinds mei 2023 ook een nieuwe locatie in het Stadskantoor in Goes, is het Expat Center nu voor heel Zeeland toegankelijk. Benieuwd naar wat het Expat Center Zeeland allemaal doet? Kom eens langs bij het Stadskantoor of neem een kijkje op onze website van het Expat Center Zeeland.

(English text)
The Expat Center is the place to go for internationals and international students for any questions you may have concerning moving, working and living in Zeeland. Employers can also receive information and advice here. With a location in the City Hall in Terneuzen and, since May 2023, also a new location in the City Hall in Goes, the Expat Center is now accessible to the whole of Zeeland. Curious about what the Expat Center Zeeland does? Come and visit us at the City Hall or check our website of the Expat Center Zeeland.