Landschapsuitvoering Kanaalzone

Kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen versterken en de leefbaarheid vergroten.

De ruimte die nog volop aanwezig is in de Kanaalzone en de doorlopende uitbreiding van de infrastructuur zorgt voor een optimale bereikbaarheid over land en water. Denk hierbij maar aan de omvangrijke haven en industrie die volop aanwezig is. Beiden hebben echter een grote impact op het landschap en de leefbaarheid. Met de invoering van het Landschapsuitvoeringsplan -  afgekort LUP - wordt gewerkt aan het aanleveren van bouwstenen voor de gebiedsvisie om de kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen  te versterken en de leefbaarheid te vergroten.

Het project loopt nog tot en met 2023.