Regio Deal Parkgebied het hart van Sluiskil

De Rijksoverheid heeft twee Regio Deal-projecten goedgekeurd voor de realisatie van een koppelingsgebied/voedselbos en een vernieuwd dorpscentrum in Sluiskil. Deze projecten zullen helpen om de balans te vinden tussen gezondheid, leefbaarheid en sociaal samenzijn.

Regio Deals

De Regio Deals zijn belangrijke samenwerkingen die zich richten op het versterken van de leefbaarheid en economische groei in de regio's van Nederland. Bij een Regio Deal werken de overheid en lokale partijen samen om te investeren in de ontwikkeling van de regio, met als doel het welzijn van iedereen te verbeteren.

De Rijksoverheid heeft twee Regio Deal-projecten goedgekeurd voor de realisatie van een koppelingsgebied/voedselbos en een vernieuwd dorpscentrum in Sluiskil. Deze projecten zullen helpen om de balans te vinden tussen gezondheid, leefbaarheid en sociaal samenzijn. 

 

Regio Deal Koppelingsgebied/voedselbos

Koppelingsgebieden zijn verbindingsgebieden tussen woonkernen en industriezones en/of drukke wegen. Ze geven de mogelijkheid tot fiets- en wandelrecreatie in de natuur.

Hier kunt u voorbeelden van koppelingsgebieden vinden in de Gentse Kanaalzone: voorbeelden koppelingsgebieden

Voedselbos

Voedselbossen bieden zowel voedselproductie als natuurbehoud.

Rotary Nederland bestaat 100 jaar en plant een voedselbos in de gemeente Terneuzen als onderdeel van het koppelingsgebied Sluiskil.

 

Dorpshart

Inwoners van Sluiskil missen een centraal dorpshart. Door de kanaaluitbreiding is het oude dorpshart weggevallen. Samen met de gemeente wordt er een dorpshart gecreëerd om de leefkwaliteit te verbeteren.

 

Meer informatie

Meer informatie en de laatste stand van zaken over het project vind je op ons participatieplatform Parkgebied het hart van Sluiskil (terneuzen.nl)